‘สินเชื่อบุคคล’ ไม่ต้องมีคนค้ำ -สินเชื่อ

รวม ‘สินเชื่อบุคคล’ ไม่ต้องมีคนค้ำ
สำหรับผูู้มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป กู้ได้สูงสุด 1.5-5.0 ล้านบาท

“สินเชื่อ”ส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน ถือเป็นแหล่งเงินทางเลือก สำหรับพนักงานเงินเดือนที่ขาดสภาพคล่องและต้องการเงินสดหมุนเวียน เช็ก! เงื่อนไขแบงก์ไหนดีสุด
จากการสำรวจของ”ฐานเศรษฐกิจ” พบว่าสินเชื่อบุคคล ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ใช้คนค้ำประกัน ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นผูู้มีรายได้ประจำ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนจะต้องไม่เกิน 60 ปี เป็นพนักงานประจำมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานวงเงินกู้จะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดให้กู้อยู่ที่ 1.5 – 5.0 ล้านบาท ตามรายได้และความสามารถในการชำระคืน ผ่อนไม่เกิน 60 เดือน (บางแห่งให้ผ่อนนาน 72 เดือน ) คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ย และหากเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร จะได้รับเงื่อนไขอาทิ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าผู้กู้ทั่วไป โดยในกรณีผิดนัดชำระหนี้ เงินกู้ประเภทนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% และมีค่าติดตามทวงหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี
เทียบเงื่อนไข – ดอกเบี้ย แบงก์ไหนดีกว่า ? -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ คิดอัตราดอกเบี้ย 16-23%ต่อปี แบบลดต้นลดดอก เงื่อนไขต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร
– วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 23%ต่อปี – วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000- 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี- วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001- 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี-วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปีตัวอย่าง กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ผ่อนเดือนละ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อนนาน 60 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อ ธ.กรุงไทย Smart Money คิดอัตราดอกเบี้ย 20-22.0% ต่อปี ( แบบดอกเบี้ยคงที่ )ตัวอย่าง ผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท กู้วงเงิน 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ผ่อนเดือนละประมาณ 2,320 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือนสินเชื่อเงินเด่วน Xpress Loan -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ธ.กสิกรไทย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15-25.0% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก กรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย- วงเงินอนุมัติ 6,000 – 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001- 240,000 บาท ดอกเบี้ย 21% ต่อปี -วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16% ต่อปี (จากปกติที่ 17% ) กรณีที่ผ่อนชำระภายใน12 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% *เงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้มีรายได้ประจำทั่วไป – วงเงินอนุมัติ 6,000-80,000 บาทดอกเบี้ย 25% ต่อปี- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี – วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป คิดในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี ( จากดอกเบี้ยปกติที่ 19% ) และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17% ในกรณีผ่อนชำระภายใน 12 เดือน *เงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ทำสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564ตัวอย่าง กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี ผ่อนต่อเดือนประมาณ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อธ.ไทยพาณิชย์ ( สปีดี้โลน ) คิดอัตราดอกเบี้ย 15.99 -25.0% ต่อปี แบบลดต้นลดดอกวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 21.50% ต่อปี วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป รับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000- 499,999 บาท- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 19.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000- 149,999 บาท- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 24.00 % ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 25.00% ต่อปีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000- 49,999 บาท- คิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี ตัวอย่าง กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท เดือนที่ 1-12 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี เดือนที่ 13% เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี จะผ่อนเดือนละประมาณ 3,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน และผ่อนเดือนละ 2,700 บาท สำหรับระยะเวลาการผ่อน 72 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อหมุนเวียน ธ.กรุงศรี ดอกเบี้ย 9.99 – 25.0% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี และอายุงาน 1 ปีขึ้นไป- อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 5 หมื่นบาท มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป – อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่ 1.5 แสนบาทขึ้นไปมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตัวอย่าง กรณีกู้วงเงิน 1 แสนบาท เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี จะผ่อนเดือนละประมาณ 2,877 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อ TMB Cash2Go คิดอัตราดอกเบี้ย 14-25% ต่อปีพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( อัตราดอกเบี้ยปกติ )- รายได้ประจำต่อเดือน 20,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 – 49,999 บาท รับดอกเบี้ย 21% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 – 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 17% ต่อปีพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช้บัญชีออลล์ฟรี + Direct Debit) ดอกเบี้ยจะถูกกว่าทั่วไป 3%- รายได้ประจำต่อเดือน 20,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 – 49,999 บาท รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 – 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี- รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 14% ต่อปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อบุคคล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คิดอัตราดอกเบี้ย 9.00%-18.00%ต่อปี ชำระคืนเท่ากันทุกงวด (เงื่อนไขเงินกู้ดังกล่าว สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 ) โดยกู้ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 5,000 บาท รายได้ประจำต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา20,000 9% อายุสัญญา 12 เดือ 12% อายุสัญญา 24 เดือน 18% อายุสัญญา 60 เดือน30,000 11.84% อายุสัญญา 24 15% อายุสัญญา 36 เดือน50,000 13.33% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน80,000 10.99% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
11.99% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ คิดอัตราดอกเบี้ย 13.99-24.99% ต่อปี แบบลดต้นลดดอกกรณีลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน หรือ ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) จะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 3% (เงื่อนไขดังกล่าวต้องเป็นผู้สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564) คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 13.99%- 20.99% ดังนี้วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี150,000 – 199,999 20.99%
200,000 – 299,999 18.99%
300,000 – 399,999 17.99%
400,000 – 499,999 15.99%
500,000 – 999,999 14.99%
1,000,000 ขึ้นไป 13.99%
-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ส่วนลูกค้านอกเหนือจากกลุ่มดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะพิจารณาตามรายได้ และวงเงินที่อนุมัติดอกเบี้ยต่ำสุดจะอยู่ที่ 15.99% กรณีผู้มีรายได้ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป และกู้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่ 24.99% กรณีผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท และกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 แสนบาททั้งนี้เงื่อนไขสินเชื่อส่วนบุคคล นอกจากเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยดังที่กล่าวแล้ว ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ยังมีรายจ่าย ค่าอากรแสตมป์ วงเงินกู้ 2,000 บาทต่ออากร 1 บาท, เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, ค่าติดตามทวงหนี้ 100 บาท/ รอบบัญชี และกรณีผิดนัดชำระหนี้จะต้องจ่ายในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 25% ซึ่งเป็นเงื่อนไขเหมือนกันทุกธนาคาร -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้