‘ไอแบงก์’ ปล่อยกู้คนถือบัตรสวัสดิการ 1 ล้านบาท -สินเชื่อ

ปล่อยกู้คนถือบัตรสวัสดิการ 1 ล้านบาท
‘ไอแบงก์’ ปล่อยสินเชื่อ ‘บ้านชายแดนใต้’ ผู้อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) รายงานว่า จากกรณีที่มีข่าวปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์
ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด โดยใช้เนื้อหาข่าวที่เป็นโครงการสินเชื่อ “บ้านชายแดนใต้” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะกลุ่มของธนาคาร -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่ให้ทั้งบุคคลทั่วไปและเป็นโครงการเดียวที่ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสำหรับโครงการสินเชื่อ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
บ้านชายแดนใต้เป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม (Product Program) เปิดตัวโครงการครั้งแรกตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ประสงค์ขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
สร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม ไถ่ถอนที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

โดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย และนับถือศาสนาใดก็ได้ มีรายได้ขั้นต่ำ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
รวม 10,000 บาทต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

โดยธนาคารให้สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
อัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ผ่อนได้นาน 35 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ผู้สนใจสามารถขอยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ปรับลดค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
ไปยังปลายทาง 8 ประเทศอาเซียน ด้วยระบบ SpeedSend แบบ Cash To Cash จากเดิม 75 บาท เหลือเพียง 65 บาท ต่อรายการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้