13 สินเชื่อ ‘ออมสิน’ ปี 2564(ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

13 สินเชื่อ ‘ออมสิน’ ปี 2564
ปล่อยกู้ง่าย แบบไม่มีคนค้ำ สำหรับทุกเพศทุกวัย

สินเชื่อออมสินได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากมีโครงการที่ร่วมกับรัฐ รวมถึงเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ผ่อนปรนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของรัฐ และมีสาขาพร้อมให้บริการอยู่ทั่วประเทศไทย
จึงส่งผลให้สินเชื่อออมสินเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการกู้มาใช้จ่ายอเนกประสงค์ หรือเพื่อขยายกิจการ ในปี 2564 สินเชื่อออมสินมีทั้งหมด 13 สินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้แก่ผู้สนใจ ดังนี้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

1. สินเชื่อเคหะ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

2. สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 40 ปี หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

3. สินเชื่อเคหะ กตัญญูบุพการี ระยะเวลาชำระเงินกู้ : รวมกับอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการที่มีรายได้แน่นอนระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี และเป็นผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยร่วมกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย
หลักประกัน : อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา ซื้อขายหรือราคาประเมิน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

4. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคาร
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 300,000 บาท วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

5. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน : ที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

6. สินเชื่อไทยทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 10 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ไม่เกิน 20 ปี
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน, ที่ดิน, ห้องชุด,ที่ดินพร้อมอาคารวงเงินสูงสุดเมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 2 ล้านบาท วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

7. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมอาคาร, ห้องชุดวงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

8. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 10 ปี หลักประกัน : สลากออมสิน, สมุดบัญชีเงินฝาก -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
วงเงินสูงสุดเมื่อใช้สลากออมสินหรือสมุดบัญชีค้ำประกัน : 20 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

9. สินเชื่อ OD Happy Life ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ทบทวนสัญญาทุก 1 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน : สลากออมสิน วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

10. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 30 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน : หนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด วงเงินสูงสุด : ไม่เกิน 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

11. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ และพนักงานราชการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ใช้บุคคลหรือไม่มีบุคคลค้ำกู้ไม่เกิน 15 ปี, ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ไม่เกิน 20 ปี
หลักประกัน : บุคคลค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสูงสุด เมื่อใช้บุคคลค้ำประกัน : 3 ล้านบาท วงเงินสูงสุดเมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : 5 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

12. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 25 ปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด : 10 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

13. สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ระยะเวลาชำระเงินกู้ : 3-10 ปี หลักประกัน : บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้
วงเงินสูงสุด : 200,000 บาท คุณสมบัติผู้กู้ของแต่ละสินเชื่อสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้