ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 9 เม.ย.64 ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียน โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะทราบผลการคัดกรองในวันที่ 28 เม.ย.นี้เป็นต้นไป-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค
และจะได้รับโอนเงินรอบเดียวทั้งสิ้น 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค.2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำหรับการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์เราชนะ มีดังนี้
– ร้านค้าเราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน
– ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

– ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”
– ร้านค้าร่วมโครงการ “เราชนะ” -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

นอกจากนี้ วันที่ 9 เม.ย.64 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค.64 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2564 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.– 31 พ.ค.2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

น.ส.กุลยา กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย.2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.2564 เป็นต้นไป-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 31 พ.ค.2564-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/3vgnRy

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →