‘ออมสิน’ ออกสินเชื่อ ให้ผู้ไม่มีงานทำ (ข่าวสินเชื่อเงินกู้)

‘ออมสิน’ ออกสินเชื่อ ให้ผู้ไม่มีงานทำ (ข่าวสินเชื่อเงินกู้)

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธนาคารออมสินออกสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ-สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

-วงเงินสูงสุด2แสนบาท
-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน
-ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี -จำนอง เงินให้กู้ยืม เงินกู้ ประกันภัยบริจาค สินเชื่อ

นอกจากนี้‘วิทัย รัตนากร’เปิดภารกิจเพื่อสังคม ‘ออมสิน’ลุยแก้หนี้-เติมเงิน-สร้างงาน – เป็นที่ยอมรับกันว่าการเปลี่ยนผ่านธนาคารออมสินมาสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ภายใต้การกุมบังเหียนของ ‘วิทัย รัตนากร’ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 พิสูจน์ด้วยผลงานที่จับต้องได้ เห็นผลจริง ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา การจับออมสินแต่งตัวใหม่ จากธนาคารที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มทุกลูกค้า สู่การเป็นธนาคารที่ออกผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งตอบโจทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้ทิศทางของรัฐบาล สะท้อนจาก สินเชื่อต่างๆ -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยเฉพาะการลดผลกระทบให้กับประชาชน และลูกค้าที่ได้รับจากสถานการณ์ ที่โจทย์ใหญ่ ตลอดช่วงปี 2563 สะท้อนจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพักหนี้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อผู้ประกอบการประมง สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อ ประคับประคองสถานการณ์ เป็นแขนขาให้รัฐบาล และที่พึ่งพิงปากท้องให้กับประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบได้เป็นอย่างดี มาถึงปี 2564 ทิศทางของออมสินจะเป็นอย่างไร ในช่วงปีที่ 2 ของนายวิทัย รัตนาการ ได้เปิดมุมมอง และแผนการดูแลประชาชน และภาคธุรกิจ ตลอด ทั้งปีได้อย่างน่าสนใจ -จำนอง เงินให้กู้ยืม เงินกู้ ประกันภัยบริจาค สินเชื่อ

“ในปี 2564 ภารกิจหลักของออมสินมีอยู่ประมาณ 4 เรื่องคือ 1.การมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ ที่เกิดจากการพักหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในปี 2563 ยังมีบางส่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 2.มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านมาตรการสินเชื่อ 3.ให้ออมสินเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น และ 4.ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษเพื่อดูแลประชาชน” -จำนอง เงินให้กู้ยืม เงินกู้ ประกันภัยบริจาค สินเชื่อ

นายวิทัยกล่าวและว่า ทั้ง 4 มาตรการออมสินได้แบ่งช่วงเวลาดำเนินการไว้เป็น ‘โรดแม็ป’ ตลอดทั้งปี 2564 โดยในช่วงต้นปี ม.ค.-มี.ค. ธนาคารจะเร่งแก้ปัญหาหนี้ที่มาจากมาตรการพักหนี้ในปี 2563 ที่ได้ออกมาตรการพักหนี้ให้กับลูกค้าทั้งหมด 2.5 ล้านบัญชี คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 1.065 ล้านล้านบาท -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ซึ่งเมื่อมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว ลูกหนี้ส่วนใหญ่กว่า 90% สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ กลับมาเป็นกลุ่มสีเขียวแล้ว แต่ก็ยังมีลูกหนี้บางกลุ่มที่ไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามงวดเดิม 2.5 แสนราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 80,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป -จำนอง เงินให้กู้ยืม เงินกู้ ประกันภัยบริจาค สินเชื่อ

ธนาคารจึงได้ออกมาตรการปรับแผนชำระหนี้ พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) “ต้องช่วยเหลือลูกค้าไม่ให้เป็น NPL เพราะถ้าเขาเป็นหนี้เสียแล้ว จะติดอยู่ในเครดิตประวัตินานถึง 3 ปี จะไม่สามารถกู้แบงก์ได้อีกหลายปี และจะกลายเป็นบูโร สกอร์ ซึ่งทำให้คะแนนต่ำมาก -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เมื่อต้องการขอสินเชื่อก็จะขอลำบาก ออมสินจึงต้องช่วยลูกค้ากลุ่มนี้ ถ้าไม่ช่วยเขาคลื่นลูกนี้จะใหญ่ขึ้น” มาตรการนี้จะเป็นการปรับแผนการชำระหนี้ให้ตามความสามารถในการจ่ายของลูกค้า โดยมีทั้งการพักชำระหนี้เงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเต็มจำนวน -จำนอง เงินให้กู้ยืม เงินกู้ ประกันภัยบริจาค สินเชื่อ

ส่วนกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่าลูกค้าจ่าย ไม่ไหว จะให้พักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด โดยออมสินจะลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าไปเลย ตั้งแต่ 25%, 50% และ 75% โดยไม่มีการบันทึกรายได้แล้วมาตามเก็บลูกค้าอีกครั้ง -สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่มา : https://www.siamnews.com/online/view-58158.html

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →