เช็คไทม์ไลน์ ‘ม33 เรารักกัน’ รับเงินเยียวยา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

เช็คไทม์ไลน์ ‘ม33 เรารักกัน’ รับเงินเยียวยา (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

วันนี้ 5 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน ถึงกำหนดจ่ายวงเงินเยียวยา งวดใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบปกติ โดยผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิรอบปกติ สามารถสแกนใช้วงเงินได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับการจ่ายวงเงินเยียวยาโควิด-19 ในวันนี้นับเป็นงวดที่ 3 จากทั้งหมด 4 งวด ด้านการจ่ายเยียวยางวดที่เหลือจะเป็นอย่างไร เช็คไทม์ไลน์ ม33เรารักกัน ได้ที่นี่(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ซึ่งโครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายวงเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาเป็นดังนี้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติ ได้รับสิทธิ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง 4,000 บาท
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 4,000 บาท(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในวันที่ 12 เมษายน 2564 โครงการ ม33เรารักกัน จะโอนวงเงินเยียวยาให้ ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรอบปกติ จำนวน 1,000 บาท เป็นงวดที่ 4 หรืองวดสุดท้าย นอกจากนี้จะโอนวงเงินเยียวยาให้ ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ จำนวน 4,000 บาทเพียงครั้งเดียว(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
มีสัญชาติไทย
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ระหว่างเวลา 06.00 น. -23.00 น. วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์(สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/589466/

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →