‘ครม.’ ตอบแล้ว ขอเปลี่ยน ‘เราชนะ’ เป็นเงินสด

‘ครม.’ ตอบแล้ว ขอเปลี่ยน ‘เราชนะ’ เป็นเงินสด

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ระลอกใหม่ แต่ไม่จ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชีเหมือนปกติ จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจำนวนมาก-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

รัฐบาลอยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริง ได้วางแผนการใช้เงิน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือย หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง จึงกำหนดว่าเราจะจ่ายให้ครั้งละ 1,000 ทุกสัปดาห์-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเหตุผลในการจ่ายเงินเยียวยา ผ่านแอปฯ เป๋าตังในการแถลงข่าว ณ กระทรวงการคลัง โครงการเราชนะ เป็นโครงการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระลอกใหม่ โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ม.ค.-ก.พ.64-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากเยียวยาประชาชนแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวรัฐบาลได้หวังให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน เรียกว่า ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยหลังจากประชาชนได้เรียกร้องร้องของเงินเราชนะเป็นเงินสด 7000 บาทนั้น ทางคลังก็ได้ออกมาบอกแล้วว่า ต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น ไม่ให้เป็นเงินสด-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ก่อนหน้านี้ ความคืบหน้า “เราชนะ” ล่าสุด เงินสะพัดแล้ว 190,488 ล้านบาท กลุ่มพิเศษเตรียมเช็คผลการคัดกรองคุณสมบัติ ก่อนรับเงิน 7,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลัง รายงาน ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 ดังนี้-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 71,691 ล้านบาท
2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 107,178 ล้านบาท-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,619 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 190,488 ล้านบาท-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ-สินเชื่อ เงินกู้ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่มา : https://www.siamnews.com/online/view-58164.html

About Supatrugee Truststore Columnist

View all posts by Supatrugee Truststore Columnist →