ขั้นตอนรับเงิน ‘เรารักกัน’ สำหรับผู้ขอทวนสิทธิ – (การเงินและสินเชื่อ)

ขั้นตอนรับเงิน ‘เรารักกัน’ สำหรับผู้ขอทวนสิทธิ – (การเงินและสินเชื่อ)

(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เปิดขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอ “ทบทวนสิทธิ เรารักกัน” ในมาตรการ “ม33 เรารักกัน”
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ผ่านการพิจารณาจากโครงการ เพื่อเตรียมรับ “เงินเยียวยา” 4,000 บาท
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สำหรับ “ผู้ประกันตน” ใน “ประกันสังคมมาตรา33” ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ “ม33 เรารักกัน” กำหนดแต่ยัง “ไม่ได้รับสิทธิ”
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

และมีการยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ” ในโครงการ “ม33 เรารักกัน” ไปแล้ว ภายในวันที่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา (ขณะนี้ได้ปิดรับการขอทบทวนสิทธิแล้ว)
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ประชาชนกลุ่มนี้จะสามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิได้ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ว่าจะ “ได้สิทธิเรารักกัน” หรือ “ไม่ได้สิทธิเรารักกัน”
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2564 จนถึง 31 พ.ค. 2564 (วันสิ้นสุดโครงการ)
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า “ได้รับสิทธิ” ม33 เรารักกัน จะต้องทำตามขั้นตอน
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

เพื่อรับเงินเยียวยา 4,000 บาทมาใช้จ่ายตามเงื่อนไขโครงการ ดังนี้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

1. เช็คสิทธิ และตรวจสอบสถานะ “ม33 เรารักกัน” ได้ตั้งแต่ 5 เม.ย.2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

2. หากพบว่า “ได้รับสิทธิ เรารักกัน” จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ติดตั้งไว้ใน “สมาร์ทโฟน”
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน “G-Wallet” ของแอพฯ เป๋าตัง ให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากเคยลงทะเบียน G-Wallet ก่อนหน้าที่แล้ว
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

สามารถทำตามข้อ 3 ได้เลย แต่หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนใน G-Wallet สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3.1) เปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก “G-Wallet”
3.2) เลือกเข้าใช้งาน “ม33เรารักกัน” กด “ยอมรับ” ข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

3.3) เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯ เป๋าตัง จะขึ้นข้อความ “ไม่สามารถใช้สิทธิ ม33 เรารักกัน ได้ในเวลานี้” เมื่อขึ้นข้อความนี้แล้ว ไม่ต้องตกใจ ถือว่าสามารถ “ยืนยันตัวตนเรารักกัน” เสร็จสิ้นแล้ว
3.4) รอรับเงินโอนเข้าเป๋าตัง วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 4,000 บาท ได้เลย
(ข่าวสินเชื่อ / ประกันภัย / เงินให้กู้ยืม / จำนอง / บริจาค / บัตรเครดิต)

มีปัญหาในการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. และโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : www.bangkokbiznews.com