สินเชื่อ ‘SEasy Cash’ กู้ได้ทุกอาชีพ แค่มีแอป ‘ช้อปปี้’

สินเชื่อ ‘SEasy Cash’ กู้ได้ทุกอาชีพ แค่มีแอป ‘ช้อปปี้’

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจหลังจากที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อแอพพลิเคชั่น shopee จัดโครงการสินเชื่อ Shopee Easy Cash เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการเงินด่วนพร้อมใช้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ ทั้งยังให้วงเงินพร้อมใช้สูงถึง 20,000 บาทเลยทีเดียว (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับช่วงนี้มีสินเชื่อเข้ามาให้ผู้คนได้เลือกกันอย่างหลากหลาย และสินเชื่อ Shopee Easy Cash ก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนการสมัครค่อนข้างง่าย รวดเร็ว เนื่องจากทำการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Shoppee นั่นเอง (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้ หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ โดยการใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ใช้ข้อสมมติ (Assumption) ที่สมเหตุสมผล เช่น มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม (Customized Risk Profile) ของผู้บริโภคแต่ละรายจากข้อมูลที่แตกต่างกัน (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ข้อมูลเหล่านี้ จะนำมาประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการจ่ายหนี้ เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันหลักเกณฑ์ก็คือ ให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคแต่ละราย รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ให้ผ่อนชำระแต่ละสัญญาได้ไม่เกิน 6 เดือน คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่สำคัญ แบงก์ชาติยังผ่อนหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ต้องดู “ฐานะทางการเงิน” จากรายได้หรือกระแสเงินสด และไม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อตามสัดส่วนรายได้หรือกระแสเงินสด เมื่อเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆอีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจไม่จำเป็นต้องนำวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล นับรวมกับสินเชื่อบุคคลรูปแบบอื่นๆ และไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลกลาง (เช่น เครดิตบูโร) เพื่อตรวจสอบวงเงินสินเชื่อและภาระหนี้สิน (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ 2 รูปแบบ คือ “ชอปตอนนี้ จ่ายทีหลัง” (Buy Now Pay Later) คือรับสินค้าวันนี้แล้วชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และ “ผ่อนชำระ” (Installment) แบ่งจ่ายเลือกได้สูงสุด 3 เดือนแต่ก่อนที่จะใช้บริการเอสเพย์เลเทอร์ จะต้องสมัครเพื่ออนุมัติวงเงินก่อน โดยคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทย อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ถ้าไม่เคยยืนยันตัวตนกับแอปพลิเคชัน AirPay Wallet มาก่อน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ถ้าเคยยืนยันตัวตนมาแล้ว ให้ระบุรายได้ และถ่ายภาพเอกสารเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือรายการเดินบัญชีออนไลน์อย่างน้อย 1 เดือน หรือแผนธุรกิจ หนังสือจดทะเบียนบริษัท เงื่อนไขการใช้งาน 1. มีบัญชีผู้ใช้ของ Shopee ที่ลงทะเบียนแล้ว 2. คุณมีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนกับ SEasyCash (1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น) 3. อายุมากกว่า 20 ปี (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วิธีการขอสินเชื่อ SEasyCash 1. เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว เลือก “สมัครขอสินเชื่อ” 2. กรอกจำนวนเงิน เลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ 3. สำหรับการขอสินเชื่อครั้งแรก เลือก “ลงนามสัญญา” ในสัญญาเงินกู้ 4. รับเงินสินเชื่อโอนเข้า ShopeePay Wallet ทันที จำนวนขั้นต่ำในการขอสินเชื่อ ขั้นต่ำในการขอสินเชื่อต่อครั้งคือ 1,000 บาทระยะเวลาการกู้ยืม ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 2 ถึง 3 เดือน เมื่อขอสินเชื่อเเล้ว สินเชื่อจะถูกโอนไปที่ไหน กระเป๋าเงิน ShopeePay เงินจะโอนเข้ากระเป๋าเงิน ShopeePay เมื่อไร ทันทีหลังจากที่ลูกค้าขอสินเชื่อสำเร็จแล้ว (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงิน ShopeePay ได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างและได้กี่บาท? 1. ผ่านบัญชีที่ผูกไว้ใน Shopee – 50,000 บาท 2. ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อใช้จ่าย (ShopeePay Giro) – 700,000 บาท กระบวนการเปิดใช้งาน SEasyCash ใช้เวลานานเท่าไร? ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1 วัน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร SEasyCash ให้โทรติดต่อ : 02-017-8399 (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ช่องทางการติดต่อ กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป สอบถามข้อมูลการใช้บริการ แจ้งปัญหาการใช้บริการ แจ้งเรื่องร้องเรีย นต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Shopee Call Center 02-017-8399 กรณีประสบปัญหาก ารใช้บริการทางการเงิน สามารถปรึกษาหรือร้องเรียนต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่ สายด่วน 1213 (ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)