ประกาศผลรอบ 3 ‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโพน – เงินกู้สืนเชื่อ

ประกาศผลรอบ 3 ‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโพน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ครั้งที่ 3 ตามนโยบายของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไปโดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ส่วนความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564ทมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 187,048 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 70,942 ล้านบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 104,900 ล้านบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

และกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,206 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าที่มีแอพพลิเคชันถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

“เราชนะ” นับเป็นมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลที่ได้รับความสนใจอย่างมากประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมสถานการณ์กา ที่เข้มงวด โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ แม่ค้าพ่อค้าหาบเร่ แผงลอย ร้านค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบางรายผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จ่ายเงินให้ทั้งหมด 7,000 บาท ผ่านสองช่องทางหลัก คือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

วันนี้แน่นอนแล้วว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิมาตรการเราชนะอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องลงทะเบียน และรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนโดยอัตโนมัติเป็นรายสัปดาห์ต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เคยได้มาตรการคนละครึ่ง หรือมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่า เข้ากับเกณฑ์มาตรการเราชนะหรือไม่ หากเข้า ก็จะได้รับเงิน 7,000 บาทเช่นกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนในประเด็นนี้ หลายคนตั้งประเด็นคำถามว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และไม่เคยได้ความช่วยเหลือมาตรการบัตรคนจนหรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งมาก่อน จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ 7,000 บาทนี้หรือไม่? – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หาก ผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดนี้ ก็จะเข้าข่ายการช่วยเหลือกลุ่มที่ 3 ของมาตรการเราชนะ คือ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิกจาก 2 สัปดาห์แรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564หลังจากนั้น ระบบจะทำการโอนเงิน 1 พันบาทให้ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –