วันลงทะเบียน ‘บัตรคน’ รอบใหม่ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

วันลงทะเบียน ‘บัตรคน’ รอบใหม่ (ข่าวสินเชื่อ เงินกู้)

เตรียมตัวรัฐจ่อเปิด วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ปี64 รัฐย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย เพื่อความเท่าเทียม โดยเกณฑ์ใหม่พิจารณารายได้รายครัวเรือน เล็งหลังจากนี้ทบทวนสิทธิใหม่ทุกปี เพื่ออัพเดตข้อมูลคนจน -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

โดยจุดเด่นๆคือจะมีการปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติการคัดกรอง ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่นี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า บัตรคนจนรอบใหม่จะเปิดให้ท่านประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จะเป็นช่วงหลังเดือนพฤษภาคม 64 หรือเสร็จสิ้นโครงการเราชนะ โดยเวลานี้มีผู้ถึงบัตรคนจนอยู่ในระบบจำนวน 13.8 ล้านคน -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

และหากมีการเปิดลงทะบียนรอบใหม่ ผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิมทั้ง 13.8 ล้านคน จะต้องลงทะเบียนใหม่หมด โดยรัฐให้เหตุผลที่ต้องลงทะเบียนใหม่หมดเพราะในเวลานี้ผู้ถือบัตรคนจนบ้างคนมีรายได้ที่สูงกว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นเหตุผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องทำการล้างไพ่ใหม่ทั้งหมด ทำให้ทุกท่านต้องลงทะเบียนใหม่ -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ รัฐจะใช้หลักเกณฑ์ รายได้และทรัพย์สินครัวเรื่อนเป็นเกณฑ์เฉลี่ยในการตัดสิน เช่น สมมุติว่าท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป ท่านมีรายได้เท่าไรและทรัพย์สินครัวเรื่อนต่อปีต้องไม่เกินรายได้เท่าไร หากรวมกันแล้วเกิดท่านก็หมดสิ้นถึงแม้ว่าตัวท่านจะผ่านหลักเกณฑ์ก็ตาม(คือคิดรวมทรัพย์สินทั้งครอบครัวไม่ยืดหลักบุคคลแบบครั้งก่อนแล้ว) -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

คาดหลักเกณฑ์หาค่าเฉลี่ยในครัวเรื่อน คาดหลักเกณฑ์หาค่าเฉลี่ยครัวเรื่อน เช่น มีครอบครัวหนึ่งมีคนในครบครัวทั้งหมด 4 คน รัฐจะทำเอารายได้ทั้ง 4 คนมารวมกัน โดยคเมื่อรวมแล้วต้องมีรายได้และทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ท่านถึงจะมีสิทธิรับบัตรคนจนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ คนที่ไม่มีรายได้แต่อยู่ในครอบครัวคนรวย มีสิทธิสมัครบัตรคนจน รวมไปจนถึงอาจจะตัดสิทธิพวกที่ทำงานราชการ -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

ดังนั้นบัตรคนจนรอบใหม่มาแน่นอนหลังพฤษภาคม 64 เป็นต้นไปแต่ยังสรุปวันที่ชัดเจนไม่ได้ และจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิรับบัตรอย่างแท้จริงเพื่อช่วยเหลือคนจนจริงๆนั้นเอง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

ทั้งนี้ หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

เวลาและวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ทั้งนี้ การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมา ที่พิจารณาจากรายได้รายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำนวนมาก -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-

ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้อย่างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี -ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค-