‘ไทยพาณิชย์’ กู้เงินก้อน ผ่อนสบาย เดือนละ 230 บาท (เงินกู้)

‘ไทยพาณิชย์’ กู้เงินก้อน ผ่อนสบาย เดือนละ 230 บาท

บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

กรณีวงเงินกู้ 30,001 บาท อัตราผ่อนเริ่มต้น 720 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดเป็นหมื่นละ 240 บาท (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 14.99% ต่อปี (Effective rate)กรณีวงเงินกู้น้อยกว่า 30,000 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 20.99% ต่อปี (Effective rate) – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ต้องชำระค่างวดโดยวิธี Direct debit เท่านั้น ลูกค้าที่ได้รับสิทธินี้จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคารพร้อมทั้งสมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือนและคงสภาพเป็นพนักงานบริษัท กรณีผู้กู้สิ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

หรือ บริษัทยกเลิกการใช้บัญชีเงินเดือน SCB หรือ ลูกค้าไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบ Payroll ของธนาคาร ให้ถือว่าสิทธิพิเศษที่พนักงานผู้กู้รายนั้นจะได้รับเป็นอันสิ้นสุดลง ธนาคารมีสิทธิปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด สำหรับสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Loan ที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) เปิดเผยว่า หลังจากนี้ ภาครัฐควรใช้เงินกับการลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะคนไทย ช่วยเอสเอ็มอีใช้เครื่องมือดิจิทัล ปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งดิจิตอลแพลตฟอร์มให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันในยุคนิวนอร์มัล – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ซึ่งอาจทำให้ภาครัฐใช้เงินมากกว่าเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพราะที่ผ่านมาใช้เงินกับการเยียวยาค่อนข้างมาก ทำให้การฟื้นฟูและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเหลือเงินทำได้น้อยลง และหากต้องกู้เพิ่มจนหนี้สาธารณะ 60% ต่อจีดีพี ก็ต้องทำเพราะเป็นเรื่องจำเป็น – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจเพิ่มเติมผ่านการให้เงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น โครงการเราชนะ และ ม. 33 เรารักกัน ซึ่งมีวงเงินช่วยเหลือกว่า 2.5 แสนล้านบาท ครอบคลุมผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 40 ล้านคน นับเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่จะที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้ – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ขณะที่ในระยะต่อไปอีไอซี คาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการเพิ่มเติมซึ่งอาจเน้นด้านการลงทุนหรือการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยภาครัฐยังเหลือเงินที่จะพยุงเศรษฐกิจได้เพิ่มเติมอีก 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งมีที่มาจาก 2.5 แสนล้านบาทที่เหลือภายใต้ พรก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และจากงบกลางอีกราว 1.4 แสนล้านบาท – ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่มา : www.scb.co.th/th/payroll/employee-privileges/personal-loans.html