อาณาจักร ‘ หมอชลน่าน ศรีแก้ว’ กลับลำ ขอเก้าอี้ประธานสภาให้ ‘เพื่อไทย’

อาณาจักร ‘ หมอชลน่าน ศรีแก้ว’ กลับลำ ขอเก้าอี้ประธานสภาให้ ‘เพื่อไทย’

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย ,รองหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล และเลขาธิการพรรค
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และการประชุม สส. โดยนพ.ชลน่าน กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร
พรรคมีความเห็นว่า ยืนในหลักการ 14+1 คือ พรรคก้าวไกลได้รัฐมนตรี 14 ตำแหน่ง และนายกรัฐมนตรี ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้ 14 รัฐมนตรี และตำแหน่งประธานสภา

จากนั้นได้นำข้อหารือเสนอต่อที่ประชุม สส. ซึ่ง สส. เห็นตรงกัน และต้องการให้คณะทำงานไปเจรจากับพรรคก้าวไกลตามข้อเสนอของพรรค ด้านนายชูศักดิ์
กล่าวเสริมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และที่ประชุม สส. เห็นร่วมกันว่า ตำแหน่งประธานสภา เป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องควบคุมกำกับดูแลการ
ดำเนินการของรัฐสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประธานสภาต้องวางตนเป็นกลาง ทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

และพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อำทย ชูสูตร 14+1 เป็นธรรม อีกทั้ง ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ที่ประชุม
กรรมการบริหารพรรค รับทราบว่า คณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยได้เสนอต่อพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคแกนนำไปแล้ว ว่าขอเสนอ สูตร 14+1 เพราะเห็นว่ามีความเป็นธรรม

คำนึงถึงความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยควรจะได้ตำแหน่งประธานสภา พิธา นายกฯ เพื่อไทย นั่งประธานสภาฯ
ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรยืนยันความคิดในสูตร 14+1 ต่อพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ไม่ใช่การแก่งแย่งตำแหน่ง แต่พรรคเพื่อไทยเห็นถึงความจำเป็นและการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยมี

พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยเชื่อว่า เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ การมีประธานสภาจากพรรคเพื่อไทย จะทำให้สภาเดินหน้า
ทำหน้าที่ในสภาได้ราบรื่น เรียบร้อย ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพขณะที่นายภูมิธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะเจรจาจะนำข้อเสนอไปคุยกับพรรคก้าวไกล
ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.) และขอให้รอผลการหารือ เพราะอาจจะจบด้วยดี หากไม่มีการยอมรับข้อคิดเห็นต่างฝ่ายก็ต้องต่างไปทบทวน เพราะยังมีเวลาก่อนเปิดประชุมสภา

ส่วนรายชื่อต้องรอคุยกับพรรคก้าวไกลให้ชัดเจนก่อน ขอให้เป็นไปทีละขั้นตอน ส่วนที่ไม่การกลับหลักการจากที่เคยยืนยันว่า พรรคอันดับหนึ่งควรได้ตำแหน่งประธานสภาจะเสียหายหรือไม่
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เสียหาย เพราะนี่คือการร่วมมือกัน เพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเดินหน้าตั้งรัฐบาลได้ และรีบแก้ปัญหาให้ประชาชน

IMKGQN.md.jpeg
IMKv4E.md.jpeg
IMKJnV.jpeg
IMKedQ.md.jpeg
IMKyPn.md.jpeg
IMKM9W.md.jpeg
IMZWb2.md.jpeg
IMZdp1.md.jpeg
IMZ74y.md.jpeg
IMZSQD.md.jpeg
IMZYr9.md.jpeg
IMZ4dJ.md.jpeg
IMZNZb.md.jpeg
IMZBsf.md.jpeg
IMZfma.md.jpeg
IMZk9q.jpeg
IMZ3jz.md.jpeg
IMZ9p8.md.jpeg
IMZtNR.md.jpeg
IMZwU0.md.jpeg
IMZ1ru.md.jpeg
IMZZ0Z.md.jpeg
IMZcZI.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *