จบแล้ว มติที่ประชุมสภา ห้ามเสนอชื่อ ‘พิธา’ ซ้ำ โหวตนายกฯ รอบ 2 ล่มไม่เป็นท่า

จบแล้ว มติที่ประชุมสภา ห้ามเสนอชื่อ ‘พิธา’ ซ้ำ โหวตนายกฯ รอบ 2 ล่มไม่เป็นท่า

วันที่ 19 ก.ค.ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 วาระสำคัญคือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา ที่ประชุมสภามีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่าย 8 พรรคร่วม 312 เสียง เห็นควรให้โหวตเลือกนายกฯ
รอบ 2 ได้ การเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ให้สภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี สามารถกระทำได้ ไม่ใช่ญัตติซ้ำ
และไม่ขัดข้อบังคับที่ 41 แห่งการประชุมรัฐสภา ขณะที่อีกฝ่าย 188 เสียง พรรคร่วมรัฐบาลเดิม โดยพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา บางส่วน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้แจงในที่ประชุมสภา ยืนยันว่า การเสนอโหวต พิธา เป็นนายกฯ รอบ 2 จะกระทำไม่ได้ เนื่องจากเสี่ยง
ผิดข้อบังคับการประชุมสภาที่ 41 เป็นการเสนอญัตติซ้ำ ชื่อ นายพิธา จึงต้องควรตกไป จนถึงเวลา 12.00 น. ที่ประชุมสภา ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงยังไม่สามารถ

โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 2 ได้ ต่อมา เวลาประมาณ 12.55 น.นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ที่ประชุมสภา ยังเปิดให้แสดง
ความคิดเห็นกรณี เสนอชื่อโหวตพิฐา รอบ 2 ให้ที่ประชุมใช้ข้อบังคับการประชุมสภาที่ 151 เพื่อตีความและวินิจฉัย ข้อบังคับการประชุมที่ 41 และใช้สมาชิกรับรอง ต้องตีความว่า

ถูกต้องตามข้อบังคับหรือไม่ และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของสภานั้น เป็นเด็ดขาด โดยอนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายกรณีดังกล่าวกันอย่างทั่วถึง ทั้งความเห็นให้เดินหน้าการโหวต
นายกรอบ 2 ที่เสนอชื่อนายพิธา ได้ และ ฝ่ายที่เห็นว่า เป็นญัตติซ้ำ ขัดข้อบังคับการประชุมที่ 41 เมื่อเวลา 16.55 น.นายวันมูฮัมหมัด นอร์มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ได้ให้สภาลงมติตามข้อบังคับที่ 151 ตีความและวินิจฉัยว่า ข้อบังคับการประชุมที่ 41 ในการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในการโหวตนายก
รอบ 2 เป็นญัตติซ้ำ และญัตติต้องตกไป หรือไม่ โดยผลการลงมติ ร่วมกันทั้ง 2 สภา จะต้องได้เสียงส.ส.-ส.ว. เกินกึ่งหนึ่ง 375 เสียงขึ้นไป จาก จำนวน 748 เสียง

มีผู้มาประชุม 716 คน ครบองค์ประชุม ผลการลงมติ ที่ประชุมร่วม 2 สภา เห็นด้วย 395 คะแนน ไม่เห็นด้วย 312 คะแนน งดออกเสียง 8 คะแนน ไม่ลงคะแนน 1 คะแนน
กึ่งหนึ่ง 374 เห็นว่า การใช้มติตามข้อ 41 ดำเนินการใช้ได้ ไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาใช้ได้ จากนั้นเวลา 17.09 น.ประธานสภา จึงประกาศปิดประชุมสภา

M5PBsQ.md.jpeg
M5PfyS.md.jpeg
M5Pk9n.md.jpeg
M5P3jg.md.jpeg
M5P9vW.md.jpeg
M5PtN2.md.jpeg
M5PwU1.md.jpeg
M5PZ0D.md.jpeg
M5Pcc9.md.jpeg
M5PgsJ.md.jpeg
M5Piyb.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *