Search
Close this search box.

เปิดระเบียบราชทัณฑ์ ‘ทักษิณ’ อยู่หรูวีไอพีจริงไหม!?

กลับมาจะได้อยู่หรูวีไอพีจริงไหม!?
เปิดระเบียบราชทัณฑ์ ที่ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ รอรับ ‘ทักษิณ’

ประเด็นร้อนการเมืองช่วงนี้ ร้อนสุดตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อายุ 74 ปี จะเดินทางกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ โดยใช้เครื่องบินส่วนตัว ร่อนลงจอดที่สนามบินดอนเมือง หลายหน่วยงานก็ต้องเตรียมรับมือ เตรียมขั้นตอนรองรับ เนื่องจากนายทักษิณจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ต้องขัง เพราะมีหมายจับติดตัว

กรมราชทัณฑ์เป็นอีก 1 หน่วยงานที่หลายคนจับตามอง จะปฏิบัติต่อนายทักษิณอย่างไร นำตัวไปคุมขังที่ไหน ซึ่งนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ออกมาระบุว่า

นายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ ตามหลักมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (Standard Operating Procedures for Custodial Measures: SOPs)

ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุ พบมีเนื้อหาสาระสำคัญ ได้กำหนด คำนิยาม ของคำว่า ผู้ต้องขังสูงอายุ โดยระบุว่า

ต้องขังสูงอายุ หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์ และทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน

ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ อาจมีความวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้ต้องขังสูงอายุจึงต้องมีการปรับตัว ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น เรือนจำ

ทัณฑสถาน จึงต้องให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังสูงอายุ โดยคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมต่อช่วงวัย จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและบรรเทาภาวะความเสื่อมถอยของร่างกาย และการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดี

สำหรับขั้นตอนรับตัวกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ ราชทัณฑ์จะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป

การรับตัวผู้ต้องขังสูงอายุ จะดำเนินการเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไป โดยจัดทำประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับคดี กำหนดโทษ ประวัติการต้องโทษ ประวัติการรักษาพยาบาล

ภูมิลำเนา จำนวนบุตร ความสัมพันธ์ในครอบครัว ญาติที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ต้องขัง และระบอายุของผู้ต้องขังไว้

ในระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทราบ และสามารถวางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ส่วนแนวการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุ ในการจำแนกนั้น ผู้ต้องขังสูงอายุสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

2.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีความเสื่อมของร่างกายแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้บ้างในบางเรื่อง

3.กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ต้องจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบถึงสภาพความต้องการและการดูแลที่ถูกต้อง

สำหรับช่วง 7 วันแรกจะต้องมีการปฐมนิเทศ เพราะเรือนจำต้องทำความเข้าใจกับผู้ต้องขัง ให้รับรู้ถึงกฎ ระเบียบ วินัย ข้อพึงปฏิบัติ และการปรับตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องโทษครั้งแรกจะต้องการความช่วยเหลือแนะนำเป็นพิเศษ เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเรือนจำได้ดีและอาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องขังอื่นๆ ได้ง่าย

อีกทั้งการจัดสถานที่และการควบคุมผู้ต้องขังสูงอายุ เนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนการมองเห็น การรับรู้การแยกแยะรายละเอียดเกี่ยวกับสี ดังนั้น จึงควรปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เพื่อเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ได้แก่

อาคารเรือนนอน จึงควรจัดให้ผู้ต้องขังสูงอายุได้นอนอยู่ชั้นล่างสุดของอาคาร เรือนนอนเพื่อความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือนนอน หรือหากต้องขึ้นบันได

ไม่ควรมีชั้นบันไดมาก ให้ทำราวบันไดทั้งซ้ายขวาและตรงกลาง เพื่อให้เป็นที่ยึดในระหว่างเดิน ควรทำพื้นให้เรียบเสมอกัน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

ห้องสุขา ควรสร้างห้องสุขาแบบโถนั่ง มีราวพยุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ ที่มีปัญหาด้านข้อเข่า และปวดกล้ามเนื้อ

โดยให้มีทั้งในเรือนนอนและห้องกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นห้องน้ำควรจะมีผิวสัมผัสที่หยาบเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มเมื่อเปียก

ห้องเยี่ยมญาติ ควรจัดสถานที่เฉพาะสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ รวมทั้งการอนุญาตให้เยี่ยมแบบใกล้ชิด เพราะการเยี่ยมตามปกติ จะทำให้ผู้ต้องขังสูงอายุเกิดปัญหาทางการได้ยิน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นแนวการปฏิบัติที่ออกมาเพื่อใช้กับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลของกรมราชทัณฑ์

LfVSs.md.jpg

Lf2fA.md.jpg

Lf3Gd.md.jpg

Lf5Vm.md.jpg

LfJcL.md.jpg

LfsDV.md.jpg

Recent Posts

เพจดังเปิดภาพ 'เบลล่า' กับหนุ่มทายาทเครือระดับประเทศ หนุ่มตี๋โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
45545
พระเอกร้อยล้าน ทำตัวติดดินมาก ถอดเสื้อนอนที่สวนสาธารณะ
551
คู่รักตัวท็อป หวานมาก ฝ่ายชายโผล่หอบดอกไม้เซอร์ไพรส์ในงานภาพยนตร์
1
'เบลล่า ราณี' ทุ่มซื้อสิ่งนี้เซอร์ไพรส์ 'แม่ปราณี' ในวันเกิด ทำคุณแม่ยิ้มกว้างสุด
snapedit_1713869864512
'หมอช้าง' เผย 30 เม.ย. ดาวพฤหัสย้าย 1 ราศีดวงดีที่สุดในรอบ 12 ปี
X