ภรรยา ‘บีม กวี’ อวดโมเมนต์น่ารัก ‘น้องพีร์’ ทำสิ่งนี้กับแม่หลังจากเปิดเทอมวันแรก

ภรรยา ‘บีม กวี’ อวดโมเมนต์น่ารัก ‘น้องพีร์’ ทำสิ่งนี้กับแม่หลังจากเปิดเทอมวันแรก

ลูกดาราขวัญใจคนไทย สำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่ม “บีม กวี ตันจรารักษ์” และภรรยาคนสวย อย่าง “ออย อฏิพรณ์” ที่มักจะมี
โมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมและยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอา
ชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก หลังมีลูกแฝด น้องพีร์ -น้องธีร์

และเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมี 2 สาวฝาแฝดมาเสริมทัพความน่ารักอย่าง “น้องอัยวา-น้องอัญญา” เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆ
แถมอาเฮียฝาแฝด น้องพีร์-น้องธีร์ ก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆ

ล่ า สุ ด ท า ง ด้ า น  ห ม่ า ห มี๊ อ อ ย ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ รู ป ภ า พ ห ลั ง ไ ด้ รั บ  น้องธีร์-น้องพีร์ ก ลั บ ม า จ า ก โ ร ง เ รี ย น ห ลั ง จ า ก กลั บ ม า เ ปิ ด
เ ท อ ม วั น แ ร ก  โ ด ย ง า น นี้  น้ อ ง พี ร์ ก็ เ ล ย อ้ อ น ห ม่ า ห มี๊ แ บ บ เ ต็ ม ที่ โ ด ย ท า ง ด้ า น  ห ม่ า มี๊ อ อ ย ไ ด้ โ พ ส ต์ รู ป ภ า พ พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม
เ อ า ไ ว้ ว่ า   ปิ ด เ ท อ ม วั น แ ร ก  มี เ ด็ ก คิ ด ถึ ง มา มี้

อีกทั้งก่อนหน้านี้

ล่าสุด “บีม กวี” ได้ออกมาไลฟ์สดซึ่งทางด้าน “บีม กวี” ได้ถาม น้องพีร์ ว่าระหว่างพ่อกับอาแดนใครหล่อกว่ากัน ซึ่งต้องบอก
เลยว่าคำตอบของ “น้องพีร์” ทำเอาอึ้งกันทั้งบ้าน โดย “น้องพีร์” ได้ต่อว่า “อาบิ๊ก” เมื่อทางด้าน “หม่าหมี๊ออย” ถามย้ำว่าพ่อ
กั บ อ า แ ด น สิ   “น้ อ ง พี ร์ ”   ก็ยั ง ยื น ยั น คำ เ ดิ ม ว่ า  “อ า บิ๊ ก ”  ก่ อ น จ ะ หั  ว เ ร  า ะช อ บ ใจ

อ่าน ข่าวเด็ดประเด็ดออนไลน์ และ ข่าวทั่วไป ต่อ

MIJLTQ.jpeg
MIJFBg.webp
MIJelS.jpeg
MIJmvn.jpeg
MIJIqW.webp

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *