ไอซ์ รักชนก แย้มหัวใจไม่ว่างแล้ว แต่มีเรื่องให้หนักใจ ตอนนี้ไร้สถานะ

ตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพู
ไอซ์รักชนก แย้มหัวใจไม่ว่างแล้ว แต่มีเรื่องให้หนักใจ ตอนนี้ไร้สถานะ

หากพูดถึงสส.หญิงที่มาแรงสุดๆ ตอนนี้ เห็นจะหนีไม่พ้น ไอซ์ รักชนก ศรีนอก หรือ สส.กทม. เขตบางบอน
จอมทอง-หนองแขม พรรคก้าวไกล ล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ ซานิเบาได้เบา แย้มสถานะหัวใจกับ

เรื่องราวชีวิตนอกสภา ลงลึกถึงเรื่องความรัก ที่ ไอซ์ รักชนก บอกว่าตอนนี้ หัวใจไม่ว่าง แต่ไม่มีสถานะ โดยไ อซ์เล่าว่า
แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีแฟน แต่ก็มีคนคุยอยู่บ้าง ซึ่งก็ไม่ได้คุยเยอะ เวลาคุยจะคุยเป็นคนๆ ไป แต่ที่ไม่ได้ให้สถานะ

เพราะว่าตอนนี้อยากโฟกัสงานอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สาวไ อ ซ์หนักใจ ก็ คื อ เ รื่ อ ง ค ดี เ พ ร า ะ เ จ้ า ตั ว บ อ ก ว่ า มีค ดี ติ ด

ตัวเยอะ ไ ม่ รู้ ว่ า ใ น อี ก 1 ปี 2 ปีนี้ จ ะ ติ ด คุ ก ห รื อ ไ ม่ อย่าง ค ดี ม .1 1 2 , พ.ร.บ. ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์, ค ดี ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท

สิ่งเห ล่ า นี้ ทำ ใ ห้ ไ อ ซ์ รู้ สึ ก ว่า ชี วิ ตเ ร า อ า จ ไ ม่ แ น่ น อ น แล้วเราไม่ได้อยากจะเอาใครมาผูกติดกับเรา เชื่อว่าการตัดสินใจ

แบบนี้ดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ ไอซ์ รักชนก ยังบอกว่าที่ เลือกเดินทางสายงานการเมือง เพื่อที่จะไม่ต้องมีห่วง ส่วนกับคนที่คุยกันอยู่ตอนนี้ ก็ใช้ชีวิตปกติกันไป
ถ้าว่างตรงกัน ก็มีนัดไปทานอาหาร ทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง ไอซ์ยังบอกอีกว่า ตั้งธงในใจไว้แล้วว่า จะไม่ยุ่งกับผู้ชาย

ที่ อ ยู่ ใ น แ ว ด ว ง ก า ร เ มื อ ง ไ ม่ ว่ า จ ะ พ ร ร ค เ ดี ย ว กั น ห รื อ ค น ล ะ พ ร ร ค ก็ ต า ม เพ รา ะเราไม่อยากมีปัญหา
สำหรับ ประวัติ ไ อ ซ์ มีชื่อจริงว่า รั ก ช น ก ศรีนอก เกิดวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2537 จบ ก า รศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IG Nanaicez ก่อนหน้านี้เธอทำอาชีพขายของออนไลน์ผ่านอินสตาแกรม รวมถึงการมีบทบาททางการเมือง อย่างการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
โดยเข้าร่วมม็อบ เป็นพยาบาลอาสาในม็อบ พร้อมทั้งเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ รวมไปถึงเธอยังเคยทำงานกับส ภ า โ จ๊ ก ด้ ว ย ก า ร รั บ
บ ท บ า ท เ ป็ น อ ดี ต น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ ชิ น วั ต ร ม า แล้วด้วย

ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

MIykHg.md.jpeg
MIy9SW.md.jpeg
MIyTg2.md.jpeg
MIytC1.md.jpeg
MIywFy.md.jpeg
MIyKtD.md.jpeg
MIyZo9.md.jpeg
MIycGJ.md.jpeg
MIyifb.md.jpeg
MIyR5f.md.png
MIyxHa.md.jpeg
MIyUSq.md.png
MIyqiz.md.jpeg
MIy5C8.md.jpeg
MIyEIR.md.jpeg
MIybw0.md.jpeg
MIyjou.md.jpeg
MIylJZ.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *