ส่องรีแอค สไปร์ท SPD หลัง เก๋ไก๋ พูดประโยคนี้

ไม่โสดแล้ว หรือประชดแฟนเก่า!
ส่องรีแอค ‘สไปร์ท SPD’ หลัง ‘เก๋ไก๋’ พูดประโยคนี้กลางสื่อกับแฟนคลับ

ทำ เ อ า ห นุ่ ม ๆ อ ก หั ก กั น ทั้ ง ป ร ะ เท ศ เ มื่ อ นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม แน็ก ชาลี อ อ ก ม าไ ล ฟ์ ส ด ห น้ า เ ปี ย โ น ไฟ ฟ้ า พู ด ไ ป เ ขิ น ไ ป ถึ ง ส ถ า น ะ หั ว ใ จ ต อ น นี้ ไ ม่ โ ส ด แ ล้ ว

เนื่องจาก กำลังคบดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ถึงแม้จะไม่ได้ตกลงสถานะกัน แต่สำหรับแน็กคือไม่ได้โสดแล้ว

หลังจากเมื่อวานก่อน แน็ก ชาลี ประกาศว่าไม่โสดกำลังคบกับยูทูปเบอร์ดัง อย่าง เก๋ไก๋ สไลเดอร์

ซึ่งทางฝั่งเก๋ไก๋ ก็ออกมาตอบว่า งั้นตกลงเราคบกันวันที่ 12 สิงหานะ จะได้จำได้ง่าย

ตัดมาที่ด้านหนุ่ม สไปรท์ SPD แฟนเก่าของสาวเก๋ไก๋ก็ได้มีการออกมาไลฟ์กับเพื่อนในกลุ่ม โดยเพื่อนๆในกลุ่มก็ถามว่า “แล้วไปร์ทโสดไหมครับ”

ไปรท์ก็ตอบว่า “มีคนคุยแล้ว” “ก็คือไม่โสด” จากนั้นเพื่อนในกลุ่มก็มาถามสาวอุงเอิงว่า

ค น ใ น ใ จ คื อ ใ ค ร ถ้ า ไ ม่ ต อ บ ต้ อ ง ห อ ม แ ก้ ม ส ไ ป ร ท์ ซึ่ ง ส า ว อุ ง เ อิ ง ก็ เ ลื อ ก ที่ จ ะ ห อ ม แ ก้ ม ห นุ่ ม ส ไป ร ท์  แ ท น ก า ร ต อ บ คำ ถาม

โ อ เ ค รรรรรรร เ ป็ น รี แ อ ค ที่ แ ซ่ บ นั ว ถื อ ว่ า เ ปิ ด ตั ว ติ ด ๆ กั น เ ล ย จ้าาาา เ ธ อ เ ปิ ด ฉั น เ ปิ ด แ ฮ ป ปี้ คู่ เ ด้ อ!!

ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

796733.md.jpeg
796734.md.jpeg
796735.md.jpeg
796736.md.jpeg
796737.md.jpeg
796738.md.jpeg
796739.md.jpeg
796741.md.jpeg
796742.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *