จับตาเผชิญหน้ากัน ล่าสุด บอล กฤษณะ โพสต์ภาพนี้ในวันแม่

จับตาเผชิญหน้ากัน ล่าสุด ‘บอล กฤษณะ’ โพสต์ภาพนี้ในวันแม่

ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนต่างติดตามในความอบอุ่น สำหรับ อุ้ม ลักขณา อมิตรสูญ นักแสดงสาวเเละ
“บอล กฤษณะ อมิตรสูญ” ซึ่งทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจ 1 คน โดยได้ตั้งชื่อว่า “น้องดิสนีย์”

เเละเป็นที่ทราบกันดีว่า “บอล กฤษณะ” ก่อนที่จะมาเเต่งงานกับ อุ้ม ลักขณา นั้นได้มีลูกสาวชื่อว่า “น้องการ์ตูน”
ที่เกิดกับภรรยาเก่าอีกด้วย แต่ลูกสาวคนโตนั้นก็น่ารักเเละเข้ากับอุ้ม ลักขณาได้เป็นอย่างดี

เเละล่าสุด “บอล กฤษณะ” นั้นก็ได้โพสต์ล่าสุด อวดโมเมนต์ “น้องการ์ตูน-ดิสนีย์” เซอร์ไพรส์ อุ้ม ลักขณา
ใ น วั น แ ม่  โ ด ย เ ข า นั้ น ไ ด้ โ พ ส ต์ ร ะ บุ ข้ อ  ค ว า ม ว่ า  “ลู ก ๆ เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ วั น แ ม่ ” แ ต่ ใ น อิ น ส ต ร า เเ ก ร ม ก็ ไ ด้ ปิ ด ค อ ม เ ม น ต์ ไ ว้
ข ณ ะ ที่ อุ้ ม  ลั ก ข ณ า ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ลู ก ส า ว เ ช่ น กั น ข ณ ะ ใ ส่ ชุ ด สี เ ดี ย วกั น กั บ ที่ ห นุ่ ม บ อ ล  ไ ด้ โ พ ส ต์ ซึ่ ง นั่ น ก็ นั บ ว่ า เ ป็ น สั ญ ญ า ณ
ที่ ดี ที่ ทั้ ง คู่ ไ ด้ เ ผ ชิ ญ ห น้ า กั น อีก ค รั้ ง

อ่านข่าว บันเทิงหน้าหนึ่ง และ ลูกดาราขวัญใจคนไทย  ข่าวทั่วไป ต่อ

MMeXtD.webp
MMeHFy.webp
MMeao9.jpeg
MMepGJ.webp
MMeGfb.webp

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *