สส. กัณวีร์ พรรคเป็นธรรม จัดประชุมใหญ่ ย้ำจุดยืนไม่ร่วมรบ.ขั้วอำนาจเดิม

แม้เป็นพรรคเล็ก แต่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
สส.กัณวีร์ พรรคเป็นธรรม เผยจัดประชุมใหญ่ ย้ำจุดยืนชัดไม่ร่วมรบ.ขั้วอำนาจเดิม

พรรคเป็นธรรม จัดประชุมใหญ่ ตั้ง”ปุณยวีร์”เป็นเหรัญญิก ด้าน”ปิติพงศ์”ย้ำจุดยืนไม่ร่วมรัฐบาลขั้วอำนาจเดิม
จ่อถกกรรมการบริหารฯ 16 ส.ค.พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม
พร้อมด้วย สส.กัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ เป็นประธานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคฯ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการรายงาน
และรับทราบผลการเลือกตั้ง สส.เมื่อ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่พรรคฯ ได้รับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ 1 คน
คือ สส.กัณวีร์ ด้วยคะแนน 180,000 คะแนน พร้อมรับทราบผลงานดำเนินกิจกรรมของพรรคฯ ในห้วงระยะ
เวลาที่ผ่านมา และแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งเหรัญญิกพรรค 1 ตำแหน่ง

โดยที่ประชุมฯ มีมติเอกฉันท์ให้นางสาวปุ ณ ย วี ร์ เ ต็ ม เ จ ริ ญ ส ม า ชิ ก พ ร ร คเ ป็ น ธ ร ร ม ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายปิติพงศ์
ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก และกรรมการบริหารพรรคฯ และมีมติเอกฉันท์ให้นายพงษ์ธาริน บุตรทอง สมาชิกพรรคฯ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคฯ นอกจากนั้น ที่ประชุมฯ ยังมีมติแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก
ภาพของสมาชิกพรรคพรรคที่จะสิ้นสุดลง หากคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติให้ออก เพราะกระทำผิดวินัย หรือ

จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบั ติ ต า ม มติของคณะกรรมก า ร บ ริ ห า ร พ ร ร ค หรือฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค หรือทำให้
พรรคเสื่อมเสีย หรือมีเหตุร้ายแรงอย่างอื่น เนื่องจาก ในช่วงการเลือกตั้งนั้น มีสมาชิกพรรค ไปแสดงจุดยืนทางการ
เมืองที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรม ทำให้พรรคถูกจับตา และถูกกล่าวหาจากฝ่ายความมั่นคงว่า

มีนโยบายลักษณะการแบ่งแยกดินแดน โดยนายปีติพงศ์ ยังยอมรับต่อที่ประชุมด้วยว่า สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้
ไม่แน่นอน และพรรคเป็นธรรม เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก สามารถดำเนินกิจกรรมได้ยาก จึงต้องมีท่าทีทางการเมือง

ที่ชัดเจน และก่อนหน้านี้ พรรคเป็นธรรมได้รับการรับเชิญจากพรรคก้าวไกลให้ร่วมรัฐบาล แต่ปัจจุบันพรรคเพื่อไทย
เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว และมีท่าทีที่จะให้พรรคการเมืองขั้วรัฐบาลเดิมเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย ซึ่งสวนทางกับ
อุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรม ที่ไม่ต้องการร่วมรัฐบาลกับขั้วอำนาจเดิมและอยากเห็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง

ลำดับที่ 1 ควรได้รับตำแหน่งบริหารประเทศ ซึ่งแม้จะต้องใช้เวลาอีก 10 เดือน เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาหมดอำนาจลง
พรรคเป็นธรรมก็สามารถรอได้ รวมถึงยังเห็นว่า การต่อรอง และการเจรจาทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน และพรรคเป็นธรรม ไม่ได้ยึดติดว่า จะต้องเป็นพรรคร่วมเท่านั้น และในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ พรรคเป็นธรรม

จะประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อเตรียมทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไป โดยยอมรับว่า การเป็นฝ่ายค้านนั้น สามารถทำหน้าที่ได้ยาก
แต่ก็จะยังคงสนับสนุนกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการคืนความเป็นธรรมให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
นายปีติพงศ์ ยังกล่าวถึงทิศทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเป็นธรรม หลังจากที่สามารแจ้งเกิดในการเลือกตั้ง

14 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แล้วว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า พรรคเป็นธรรม จะชนะการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งแขตให้ได้ โดย
จะส่งผู้สมัครให้ได้มากกว่า 25 เขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อให้มีโอกาสสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมรัฐสภา
หรือสภาผู้แทนราษฎรได้ พร้อมเชิญชวนประชาชน ที่ผิดหวังจากพรรคการเมืองเดิมที่ตนเองเคยศรัทธา ก็สามารถมาร่วมงานกับพรรคเป็นธรรมได้
อย่างไรก็ดีหากใครอยาหกติดตามเพิ่มเติม สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่เฟสบุ้คแฟนเพจของพรรคเป็นธรรม หรือของ สส.กัณวีร์ ก็ได้เช่นกันค่ะ

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWdjqfS.md.jpeg
dWdjQGQ.md.jpeg
dWdj5qn.md.jpeg
dWdjEHg.md.jpeg
dWdjbSW.md.jpeg
dWdjjg2.md.jpeg
dWdjlC1.md.jpeg
dWdjoFy.md.jpeg
dWdjAtD.md.jpeg
dWdjPo9.md.jpeg
dWdjsGJ.md.jpeg
dWdjCfb.md.jpeg
dWdju5f.md.jpeg
dWdj6Ha.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *