‘เบส คำสิงห์’ เผยผู้ชายคนใหม่ หลังเลิก ‘ตงตง’ แม้อายุ 50 ก็ไม่ติด

ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียว สำหรับ “เบส คำสิงห์” ลูกสาวนักมวยดัง “สมรักษ์ คำสิงห์” หลังเลิกกับอดีตแฟนหนุ่ม “ตงตง กฤษกร

ล่าสุดทางด้าน “เบส คำสิงห์” ได้ออกมาเปิดใจกับ “น้ำชา ชีรนัฐ” ผ่ายรายการ ชาใจ Sharing โดยช่วงหนึ่งของรายการทางด้านเบส คำสิงห์” เผยสเปกผู้ชายคนใหม่ อายุ 50 ก็ไม่ติด  โดย “เบส คำสิงห์” ได้กล่าวเอาไว้ว่า “สเปคหนุ่มที่อยากมีอนาคตด้วย หนูเป็นคนชัดเจนมากนะ มีสเปคตั้งแต่เด็กๆและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ หนูชอบคนที่โตกว่า” เมื่อโดนถามว่าอายุ 50 โอเคไหม? ทางด้าน ”เบส คำสิงห์” ก็ตอบว่า “เอาจริงนะหนูไม่ติด แต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่อาจจะอยากได้สมบัติเขาหรือป่าวแต่ในความจริงถ้าโตกว่าแล้วคุยรู้เรื่องอะได้เลย คือหนูเป็นผู้นำครอบครัว คนนั้นก็ต้องเป็นผู้นำกว่าหนู ต้องดูแลเราและลูกเราได้ รวมถึงครอบครัวเราและเขาได้ ถ้าโตกว่าเราไม่กี่ปี แต่ความคิดโตก็ได้”

เรียกว่าเป็นสาวมากความสามารถคนหนึ่งใน วงการบันเทิง สำหรับ เบส รักษ์วนีย์ หรือ เบส คำสิงห์ ลูกสาว คนสวยของ สมรักษ์ คำสิงห์ ซึ่งในช่อง ยูทูบ ของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 5 ล้านซับ ที่ผ่านมา เ ธ อ มี ข่ า ว อ ยู่ บ่ อ ย ๆ   เรื่ อ ง ข อ ง  ค ว า ม รั ก  ที่ ห ว า น ม า ก ๆ กั บ ห นุ่ ม   ต ง ต ง เ ด อ ะ ส ต า ร์  น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ รื่ อ งข อ  ง ค ว า ม รั ก แ ล้ ว วั น นี้ อี จั น บั น เ ทิ ง จ ะ พ า ม า รู้ จั ก ส า ว   เ บ ส คำ สิงห์ กันให้มากขึ้นเบส คำสิงห์ หรือ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2543 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ

โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น ลูกสาว นักมวย เหรียญทองโอลิมปิก สมรักษ์ คำสิงห์ มีน้องชาย 1 คน คือ โบ๊ท ภูวรักษ์ คำสิงห์ เบส และ โบ๊ท เติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าสายกีฬาอย่างแท้จริง มีคุณพ่อเป็น นักมวย และคุณแม่เป็น นักกีฬาบาสเกสบอล ทำให้ 2 พี่น้องรักและชื่นชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก ด้วยความที่ เบส คำสิงห์ เป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็ก ทำให้ความฝันในวัยเด็กของ เบส อยากเข้ามาทำงานใน วงการบันเทิง โดยเริ่มจากถ่ายมิวสิกวิดีโอ และเคยเข้าประกวดในเวที มิสทีนไทยแลนด์ ปี 2016 โดยเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย

ปัจจุบัน เบส เป็นเจ้าของช่อง ยูทูบ Kamsing Family Channel ที่มีผู้ติด ตามมาถึง 5.04 ล้านคน โ ด ย ค อ น เ ท น ต์ ข อ ง ช่  อ ง เ ป็ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ รื่ อ ง ร า ว ข อ งค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก็ มี ค อ น เ ท น ต์ อื่ น ๆ ที่ ห ล า ก ห ล า ย ทำ ใ ห้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จ เ ป็ น อ ย่ า  ง ม า ก น  อ ก จ ากนี้ เ บ ส ยั ง เ ค ย มี ทั้ ง ผ ล งา น   ภ า พ ย น ต ร์เ  รื่ อ  ง คุณชายใหญ่ ป ร ะ ก บ คู่ กั บ นั กแสดงตลกมาก ค ว า มส า ม า ร ถ อ ย่ า ง ห ม่ำ จ๊ ก ม ก  แ ล ะ  ผ ล ง า น ล ะ ค ร  กู้ ภั  ย  หั ว ใ จ สู้ ป ร ะ ก  บ ห นุ่ ม ต ง ต ง  ก ฤ ษ ก ร ห นุ่ ม รู้ ใ จ แ ล ะ ก็ พ บ รั ก กั น ก ล า ง ก อ ง ถ่ า ย อี ก ด้ ว ย เ รี ย ก ว่ า ทั้ ง ส ว ย  ทั้ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ กิ น ตั ว จ ริ ง ๆ จ้ า สำ ห รั บ เ บ ส  คำ สิ ง ห์  แ ฟ น ๆ ก็ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ผ ล ง า น ข อ ง เ ธ อ ไ ด้ ใ น ทุ ก ช่ อ ง ท า ง เ ล ย จ้ า

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWdQnPI.md.webp
dWdEw82.md.jpeg
dWdEtqW.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *