ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร เผยเหตุที่ต้องมีคนกางร่มให้

เผยเหตุที่ต้องมีคนกางร่มให้!
‘ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร’ กลับไทยตามพี่ชาย มีคนเดินตาม ทั้งที่เป็นสามัญชน

หลังจากที่ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในรอบ 27 ปี หลังจากที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้มาสมทบกับท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ และมาร่วมทำความเคารพรูปปั้นของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยที่มี ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผอ.โรงเรียนแพทย์ศิริราช ให้การต้อนรับ

ล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam รายงานว่า ตั ว แ ท น ร า ช ส กุ ล ที่ ใ ก ล้ ชิ ด และร่วมคณะเดียวกับท่านอ้นและ นายแพทย์จักรีวัชร

ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกางร่มให้ทั้ง 2 ท่านขณะที่อยู่ใน รพ.ศิริราชว่า

ส ภ า พ อ า ก า ศ ค่ อ น ข้ า ง ร้ อ น แ ล ะ ท่ า น อ่ อ ง สุ ข ภ า พ ไ ม่ ค่ อ ย แ ข็ ง แ ร ง

ไ ม่ ชิ น กั บ ส ภ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ เ ลื อ ด กำ เ ด า ไ ห ล ทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, รปภ. นำร่มมากางให้ ไม่ได้มีเจตนาอื่น

ปกติแล้ว ทั้ง 2 ท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่าย เพราะท่านระลึกเสมอว่า ท่านเป็นสามัญชนเช่นกัน โดยเฉพาะท่านอ้น

 

เวลามีใครมานั่งพื้นหรือนั่งไหว้ ท่ า น จ ะ ล ง ไ ป นั่ ง ด้ ว ย เ ล ย ห รื อ ข อ ร้ อ ง ไ ม่ ใ ห้ทำเ ช่ น นั้ น

ไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์ ให้ใช้คำสามัญปกติ ส่วนการที่มีราชสกุลต่าง ๆ มาช่วยดูแล พาไปเที่ยว เลี้ยงต้อนรับ ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ก็มีหลายคนสลับกันมา

ไม่ได้เกี่ยวข้องว่า ใครจะมีฐานะการงานใดเพราะบางคนก็อยู่แวดวงธุรกิจ

บ า ง ค น ก็ อ ยู่ แ ว ด ว ง ก า ร เ มื อ ง  ไ ม่ ไ ด้ ม า ใ น ฐ า น ะ ส า ย ก า รเ มื อ ง

มีทั้งราชสกุลประวิตร, สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา, กำภูฯ, เกษมศรีฯทั้งนี้ พบว่า หนึ่งในบุคคลที่เดินตามท่านอ้น นายแพทย์จักรีวัชร

ในการเดินทางมาที่ รพ.ศิริราชครั้งนี้นั้น คือ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ทีมเศรษฐกิจจากพรรคพลังประชารัฐ

บันเทิงหน้าหนึ่ง ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ คนจะรวยช่วยไม่ได้

dWdLRne.jpeg
dWdLUZk.jpeg

dWdLqPv.jpeg
dWdL5mE.jpeg

dWdLQdl.jpeg
dWdLiQt.jpeg

dWdLg4P.jpeg
dWdLZaI.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *