เปิดวินาที ‘ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก’ หลุดปากคำนี้

หูดับ ช็อคประวัติศาสตร์!
เปิดวินาที ‘ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก’ หลุดปากคำนี้ทำเอาเขินทั้งโซเชียล

เป็นโมเมนต์สุุดน่ารักที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนกและแฟนหนุ่มนาย ณภัทร เสียงสมบุญ

เ พ ร า ะ ห ลั ง จ า ก ที่ มีด ร าม่าเรื่องของแม่หมู ก็ทำให้ทั้งสองนั้นห่างหายจากโซเชียลไปนานพอสมควร

จนทำให้แฟนๆใจหายไปตามๆกันหวานมากหลังจากที่ห่างหายจากโมนเมนต์คู่หลังมีดราม่าแม่แฟนหนุ่มไม่ปลื้ม

ยิ่ ง เ ปิ ด ตั ว ยิ่ ง ค ลั่ ง รั ก ขึ้ น ทุ ก วั น … สำ ห รั บ คู่ ข อ ง น า ง เ อ ก ส า ว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

และพระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร ล่าสุดเล่นเอาแฟนๆ ฟินจิกหมอนแทบขาดกันเลยทีเดียวกับช็อตสวีท

นาย-ใบเฟิร์น ระหว่างไลฟ์สดกลางไอจีนางเอกสาวใบเฟิร์น พิมพ์ชนกหลุดปากเรียกกัน ‘ที่รัก’ ออกสื่อ

ง า น นี้ บ ร ร ด า ช า ว เ น็ ต ทั้ ง ฟิ น ทั้ ง ก รี๊ ด เ ข้ า ม า แ ซ ว ส นั่ น โ ซ เ ชี ย ล ว่ า ฉั น ก็ เ ขิ น
น ะ โ อ้ ย ขิ ต ไ ป แ ล้ ว ,

ตายสะเถอะกรู๊วโอ้วโห้วเท้อ , ความหวานของเค้า ทำเราเขิล ,

Ais ตัดสัญญาณเน็ตเครื่องนี้ทีคะ , ไม่น่าเชื่อว่าใบเฟิร์นจะคลั่งรักได้ขนาดนี้

, โอ้ยยยยน้อ เติมเน็ตมาดูคนรักกัน , แกรชั้นเขินบิดเป็นเลขแปด ,

ส บ า ย ใ จ ล ะ เ ค้ า เ รี ย ก กั น ว่ า ที่ รั ก ก ก , ห ว า น เ จี๊ ย บ ชี วิ ต ฉั น จ่ า ย ค่ า เ น็ ต ม า เ ผื่ อ ดู ค น ค ลั่ ง รั ก กั น แ ท้ ๆ

งานนี้ทำเอาแฟน ๆ โล่งใจไปตามๆกันที่ได้เห็นโมเมนต์หวาน ๆ ของทั้งคู่ที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง เรียกว่าทั้งหวาน ทั้งน่ารักมาก ๆ

ไ ม่ แ ป ล กำ ใ จ ค่ ะ ว่ า ทำ ไ ม ส า ว ใ บ เ ฟิ ร์ น ถึ ง ไ ด้ มั่ น ใ จ ใ น ตั ว ห นุ่ ม น า ย เ พ ร า ะ แ ม้ จ ะ มี ปั ญ ห า ทั้ ง 2 ก็ ไ ม่ เ ค ย ป ล่ อ ย มื อ กั น จ ริ ง ๆ

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

798038.md.jpeg
798040.md.jpeg
798041.md.jpeg
798042.md.jpeg
798043.md.jpeg
798044.md.jpeg
798045.md.jpeg
798046.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *