‘ออย’ ภรรยา ‘บีม กวี’ เปิดตัวลูกชายคนโตของบ้าน ‘ตันจรารักษ์’

‘ออย’ ภรรยา ‘บีม กวี’ เปิดตัวลูกชายคนโตของบ้าน ‘ตันจรารักษ์’

สำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่ม ” บีม กวี ตันจรารักษ์” และภรรยาคนสวย อย่าง “ออย อฏิพรณ์”
ที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรม และยิ่งปัจจุบันได้ขึ้นแท่น
เป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้าน้าอาชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก หลังมีลูกแฝด “น้องพีร์-น้องธีร์”

แ ล ะ เ มื่อ ไ ม่ น า น ม า นี้ เ พิ่ ง มี  2 สาวฝาแฝดมาเสริมทัพความน่ารักอย่าง “น้องอัยวา-น้องอัญญา”
เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆ แถมอาเฮียฝาแฝด “น้องพีร์-น้องธีร์” ก็ ยัง ห ล ง รั ก น้ อ ง ส า ว สุ ด ๆ

ล่าสุดทางด้าน “ออย อฏิภรณ์” ภรรยา บีม กวี เปิดตัวลูกชายคนโตของบ้านอีกคน โดยทางด้าน “ออย อฏิภรณ์”
ได้โพสต์รูปภาพ “น้องธีร์-น้องพีร์” ถือพวงมาลัยมาไหว้เนื่องในวันแม่ พร้อมกับมีทางด้าน สามี
บีม กวี ” ถื อ พว ง ม า ลั ย ม า ไ ห ว้ ภ ร รย า ด้ ว ย  โ ด ย ท า ง ด้ า น “ออย อฏิภรณ์”
ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า “…วันแม่ปีนี้เป็นแม่ลูก 4 แต่เหมือนมีลูกชายคนโตเพิ่มมาอีก 1 ผมแดงเชียว…”

และ ก่อ น ห น้ า นี้ นั้ น ท า ง ด้า น ห ม่ า ห มี๊ ออ ย ได้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ รู ป ภ า พ
หลังได้รับ น้องธีร์-น้องพีร์ กลับมาจากโรงเรียนหลังจากกลับมาเปิดเทอมวันแรก โดยงานนี้ น้องพีร์
ก็เลยอ้อนหม่าหมี๊แบบเต็มที่ โดยทางด้าน หม่ามี๊ออย ได้ โ พ ส ต์ รู ป ภ าพ พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ ค ว า ม เ อ า ไ ว้ ว่ า
ปิด เ ท อ ม วั นแ ร ก มี เ ด็ ก คิ ด ถึ ง ม า มี้


ข่าวกระแสประจำวัน
ข่าวบันเทิงใหม่ บันเทิงหน้าหนึ่ง

dW7wpnI.webp
dW7wy9k.webp
dW7wJZt.webp
dW7weml.webp
dW7wLPe.webp
dW7wGdP.webp

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *