เปิดสัญญา ‘อั้ม พัชราภา’ ที่ทำไว้กับ ‘ช่อง 7’ จ้าง 20 ล้าน ให้อยู่เฉยๆ แต่มีข้อแม้เดียว

เป็นตัวเเม่ของวงการบันเทิงที่เเท้จริง สำหรับ อั้ม พัชราภา ไชยเชื่อ เมื่อล่าสุดได้มีการเปิดเผยถึงสัญญาของอั้มกับทางช่อง 7
ออกมา ช่อง 7 จะให้ค่าสัญญา อั้ม 20 ล้านบาทต่อปี ติดต่อกันมาหลายสิบปีเเล้ว หน้าที่ของอั้มคือขึ้นปกปฏิทินของช่องทุกปี
ได้ต้องเเสดงละครก็ได้ ไม่ต้องมางานช่อง ไม่ว่าจะเป็น รายการสด ร า ย ก า ร อั ด ง า น ทำ บุ ญ อั้ ม มี สิ ทธิ เ ลื อ ก พ ร ะ เ อ ก ที่ จ ะ เ เ ส ด ง
ด้วยตัวเองได้ รวมไปถึงเลือกค่ายละครที่จะเเดง เเล ะ ผู้ จั ด ล ะ ค ร ก็ เ ลื อ ก ไ ด้  เ ช่ น กั น  เ เ ล้วเเต่ที่จะสะดวกใจเลย เเ ต่ ห้ า ม !! !
อั้มไปอ อ ก ร า ย ก า ร ช่ อ ง อื่ น ทั้ ง อ อ ฟ ไ ล น์ เ เ ล ะ อ อ น ไ ล น์ เ งิ น จำ น ว น 2 0 ล้ า น บ า ท นี้ ถื อ เ ป็ น การจ้างอั้มให้อยู่ประดับช่อง 7

เเบบสวยๆ นี่คือสาเหตุที่เราจะไม่เห็นอั้มไปช่องไหนเลย เป็นนางเอกอายุ 45 ปี ที่ช่องไม่ถอดสัญญาตามนโยบาย ดาราอายุ 35 ช่องขอไม่ต่อสัญญา
บอกเลยว่าปังสุดอะไรสุดอั้ม พัชราภา เรียกว่าเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่ไม่ได้มีแค่ความสวยเพียงอย่างเดียว แต่เธอคนนี้เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมมากๆ
ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวที่ดี การใช้ชีวิตที่ติดดินไม่สนว่าตัวเองจะเป็นซุปตาร์อันดับหนึ่ง ตลอดไปถึงการที่เธอเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่น
และสัตว์โลกอีกด้วยในครั้งนี้ เราก็เลยจะพาเพื่อนๆ มา ทำค ว า ม รู้ จั ก กั บ   ป ร ะ วั ติ   อั้ ม   พั ช ร า ภ า   ซุ ป ต า ร์ ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ รี ย ก ว่ า เป็นดาวค้าง
ฟ้าของประเทศไทยคนนี้ให้เพื่อนๆ ได้รู้จักเธอกันมากยิ่งขึ้น ประวัติ อั้ม พัชราภา อั้ม มีชื่ อ จ ริ ง ว่ า   พั ช ร า ภา   ไ ช ย เ ชื้ อ   ชื่ อ ต า ม สู ติ บั ต ร คือ
ไข่มุก ไชยเชื้อ ชื่อเล่นเดิมคือ แนน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร IG : aum_patchrapa

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW0y0t2.md.jpeg
dW0yWIW.md.jpeg
dW0y7o1.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *