เปิดนาที ‘มดดำ คชาภา’ ชี้นิ้วไล่ ‘น็อต’ กลางรายการแฉหลังถกเรื่องนี้

เปิดนาที ‘มดดำ คชาภา’ ชี้นิ้วไล่ ‘น็อต’ กลางรายการแฉหลังถกเรื่องนี้

เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้ง
ซึ่ งก็ ยั ง ต้ อ ง ร อดู กั น ต่ อ ไ ป ว่า จ ะ ส า ม า ร ถจ ะ ตั้ ง ไ ด้ ห รื อ ไ ม่
และล่าสุดในรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมา มี “ มดดำ คชาภา ”, “แจ็ค แฟนฉัน”, “น็อต วรฤทธิ์” และ
“อ๊อฟ ชัยนนท์” เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้มีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว
โดยงานนี้ “มดดำ” ฉีกหน้า “น็อต วรฤทธิ์” กลางรายการพร้อมไล่ให้ไปยืนไกลๆ

โดยช่วงหนึ่งในรายการทางด้าน “ มดดำ คชาภา ” ได้ถามขึ้นมาว่า ถ้าวันนี้มีลุงอยู่ ซึ่ง “น็อต วรฤทธิ์”
ก็ได้กล่าวขึ้นมาว่า อาจจะมี 1 หรือ 2 ซึ่ง “มดดำ” ก็สวนกลับไปว่า ต้องมี สมการใหม่ต้องมี
ก่อนที่ “น็อต วรฤทธิ์” จะบอกว่า สมการใหม่มี แต่ลุงอีกลุงเขายังไม่ตกปากรับคำไม่ใช่เหรอ
“มดดำ” กล่าวต่อว่า ต้องมีลุง “น็อต วรฤทธิ์” กล่าวอีกว่า พอไม่มี ก็จะให้มียัดเยียดอะ “มดดำ”
สวนกลับทันควันว่า ก็…ไม่ได้อยากให้มีค่า แต่เขาบอกว่าจะต้องมีค่า
ถ้ า ไ ม่ มี มั นจั ด ตั้ ง รั ฐ บ า ล ไ ม่ ไ ด้ ค่ า ส ว.ไ ม่ย ก ใ ห้ ค่ า อี น็ อ ต

ซึ่ง “น็อต วรฤทธิ์” ก็ยังพูดอีกว่า เดี๋ยวดูก่อน สว. เขาไปคุยกันก่อน ทางด้าน “ มดดำ คชาภา ” ได้ยิน
รีบหันควับแล้วชี้ไล่ให้ไปอยู่อีกฝั่งๆไกลตนเอง ทำ เอ า พิ ธี ก ร ร่ ว ม ทั้ง 2 ค น “ อ๊ อ ฟ ชั ย น น ท์ ” แ ล ะ
“แ จ็ ค แฟ น ฉั น ” หั ว เร า ะ ลั่ น พ ร้ อ ม บ อ ก ว่ า เ อ า แ ล้ ว เ ริ่ม แ ล้ ว

ข่าวดารา ข่าวทั่วไปวันนี้ ลูกดาราขวัญใจคนไทย

dWSKNdQ.jpeg
dWSKfPn.jpeg
dWSKBZS.webp
dWSKhmg.jpeg
dWSK39W.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *