ภูมิธรรม เชื่อโหวต เศรษฐา ครั้งเดียวผ่าน อาสาเป็นหินก้อนแรกลดขัดแย้ง

มั่นใจไม่เกินต้นเดือนก.ย. ตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศได้
ภูมิธรรม เชื่อโหวต เศรษฐา ครั้งเดียวผ่าน ขออาสาเป็นหินก้อนแรกลดขัดแย้ง

วันที่ 15 ส.ค.2566 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นาย ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์แนว
ทางการรวบรวมเสียงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลว่า เท่าที่ดูแนวโน้มที่ได้คุยกัน เห็นว่าพรรคต่างๆ ที่อยู่ในสภาฯ ยกเว้นแค่
2-3 พรรคที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน ตอนนี้มั่นใจว่าเสียงของเราเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งได้ หากประธานรัฐสภา
กำหนดวันโหวตมา พรรคก็พร้อม เชื่อว่าภายใต้กติกาที่มีข้อจำกัดจะทำให้โหวตผ่านได้ภายในครั้งเดียว ส่วนที่พรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ประกาศสนับสนุน การเจรจาจะออกมาในลักษณะใด นาย ภูมิธรรม กล่าวว่า การจับมือกัน
ยังไม่ใช่สาระสำคัญ แต่มีความเข้าใจกันที่จะใช้แนวทางแก้ไขวิกฤตทั้ง 3 เรื่องได้ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้แสดง
จุดยืนแล้วว่ายินดีจะเข้าร่วม โดยไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งอะไร นี่เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่พูดไปแล้วว่าเรายินดีร่วมกับ
ทุกพรรค ที่เห็นชอบในการเสนอให้พรรคเพื่อไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และให้นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ

เมื่อถามถึงพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกดดันให้แบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีก่อนโหวตนายกฯ นาย ภูมิธรรม กล่าวว่า เท่าที่คุย
กันไม่มีปัญหาอย่างที่กล่าวมา และไม่ทราบว่าไปได้ยินมาจากไหน ยืนยันว่าเราสร้างความมั่นใจและชัดเจน ซึ่งต้อง
มาดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป แต่ทั้งหมดก็พร้อมเข้าร่วม ซึ่งตนไม่ได้กังวลเรื่องนี้ ทั้งนี้ เมื่อเลือกนายกฯ เรียบร้อยแล้ว
จึงจะมาคุยกันเรื่องตำแหน่ง หากวันประชุมร่วมเป็นวันที่ 18 ส.ค.หรือวันที่ 22 ส.ค.จริงและเลือกได้เลย ก็สามารถ
ตกลงและจัดตั้งรัฐบาลได้ในเร็ววัน เมื่อถามถึงสส.ของพรรค กังวลเรื่องการจับมือกับ 2 ลุง นายภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า
ตนไม่ได้ยิน ทุกคนให้กำลังใจทีมเจรจาให้ทำงานได้ วันนี้ต้องยอมรับว่าเราคิดหลายเรื่องเหมือนกัน เพราะเราอยู่ภาย
ใต้ข้อจำกัด ไม่สามารถทำตามความต้องการที่เราปรารถนาได้ทั้งหมด เมื่อตัวเลขออกมาเช่นนี้ และปัญหาที่แสดง
ออกมาชัดเจน ก็สะท้อนว่าเรารอไม่ได้ รวมถึงมีปัญหาเข้ามาใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็ว การตัดสินใจ
เรื่องนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเราคิดว่าเราสลายความขัดแย้ง หากไม่มีจุดเริ่มต้นก็ยากที่จะทำได้ ความยากลำบากของการ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้งมีความเจ็บปวด พรรคจึงอาสาเป็นหินก้อนแรกทำให้เกิดเส้นทาง ที่ทำให้ความขัดแย้งลดลง
ในทางการเมืองเราเชื่อว่าการทำให้วิธีคิดใกล้เคียงกัน ทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันจะเป็นทางออก สามารถร่วมมือกันได้
และฝ่าวิกฤตได้ เราต้องคิดใหญ่ทำใหญ่ในเส้นทางที่คับแคบ แต่ทั้งหมดอยู่ในสายตาประชาชน หากเราตัดสินใจผิดพลาด
เราก็จะรับผิดชอบ เมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับสส.ของพรรคแล้วหรือไม่ วันนี้จะประชุมเรื่องอะไรบ้าง นายภู มิ ธ ร ร ม
กล่าวว่า เราได้ทำความเข้าใจกับสส.ไปตั้งแต่ครั้งที่แล้ว วันนี้รับฟังความเห็นและรายงานความคืบหน้า ซึ่งคิดว่าไม่มี
เสียงสะท้อนในทางลบ เท่าที่ทำงานมา เราก็นำมาบอกกับสส.คนอื่น และวันนี้จะสรุปภาพรวม และรับฟังว่าควรปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพราะการเมืองเปลี่ยนทุกชั่วโมงวันนี้พรรคแสดงความพร้อม และแสดงให้เห็นว่าเรามีโอกาสเป็นนายกฯ
และรัฐบาลแน่นอน เพราะเสียงที่รวบรวมได้ในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเกิน 250 เสียงและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่าพรรค
จะตั้งรัฐบาลได้ภายในไม่กี่วัน และนำนโยบายต่างๆ ของพรรคร่วมมาพูดคุยกันว่า นโยบายหลักของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร
หากยิ่งช้าก็จะยิ่งทำงานยาก ซึ่งหากเป็นไปตามแผนปลายเดือนส.ค.หรือต้นเดือนก.ย.นี้ก็จะได้รัฐบาล มาบริหารประเทศได้

ส่วนที่นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นห่วงที่พรรคเพื่อไทยถูกบีบและกดดันจากพรรคที่จะมาเป็น
ร่วมรัฐบาล นา ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า ใครจะรู้ดีเท่าพรรคเรา วันนี้เราสบายๆ เพราะเราเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
เราไม่ได้ใช้วิธีการเดิมแบบที่พรรคก้าวไกลได้ทำ เรารู้ว่าวิธีการนั้นยากลำบากและเป็นทางตัน เราจึงหาทางใหม่
เมื่อถามถึงสว.เรียกร้องให้นายเศรษฐา เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ก่อนลงมติการโหวตนายกฯ น า ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า
ก็ว่าไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐสภา เคยปฏิบัติมาเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น เรายินดีทำ เมื่อถามถึงเสียงของส.ว.ในขณะนี้
น า ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า เท่าที่พูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่ดี เราได้เสียง สว.มากกว่าที่เคยได้กัน ส่วนจะเกิน 100 หรือไม่นั้น
ตนไม่ทราบ เป็นดุลพินิจและการพิจารณาของสว.แต่ละท่านว่าจะตัดสินใจทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร

ส่วนที่มีการมองว่านายเศรษฐา อาจจะโหวตไม่ผ่าน ทำให้ต้องเปลี่ยนตัวเป็นน.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯ
พรรคจะเปลี่ยนแผนหรือไม่ น า ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า เราไม่เชื่อแบบนั้น เราเชื่อว่าโหวตครั้งเดียวผ่าน อย่ากังวลใจเรื่องนี้เลย
เราคิดว่าเราทำเต็มที่ เราทราบแล้วว่าที่ผ่านมาพรรคอันดับหนึ่งประสบปัญหาอะไรบ้าง เราจึงใช้ความพยายามอย่างสุดความ
สามารถในการแก้ไขปัญหานั้น ทำความเข้าใจและชี้แจงกับทุกฝ่าย ทั้งพรรคที่จะร่วมกับเราและสว. เท่าที่คุยก็ไม่ได้มีปัญหา
แต่ขณะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องข่าวลือและการคาดการณ์ อย่าเอาใจใส่เรื่องนี้มากเกินไป เพราะอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความสับสนได้

เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้เก้าอี้นายกฯ ไม่เป็นเหมือนที่น.ต.ศิธา ทิวารี สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.)
ให้ความเห็นไว้ น า ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า น.ต.ศิธาก็พูดได้อยู่เรื่อยๆ วิจารณ์คาดการณ์กันไป แต่ภายใน 1-2 เดือนทุกอย่างจะชัดเจน
ว่าใครอยู่บนความเป็นจริง ใครมีแต่คัดค้านพูดจาไปเรื่อยๆ แต่ไม่เป็นไร เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน
เราก็ไม่ขัดข้อง เมื่อถามว่าวันนี้นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง จะออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายเศรษฐาเพิ่มเติม จะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นหรือไม่ น า ย ภู มิ ธ ร ร ม กล่าวว่า เราต้องทราบและรู้จักนายชูวิทย์ว่าเขาเป็นนักการตลาดที่สำคัญคนหนึ่ง
ทำเรื่องอะไรก็ตื่นเต้นตลอด แต่ผลในอดีตเป็นอย่างไรก็พิจารณากันเอง

ข่าวดารา ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWSslma.md.jpeg
dWSsjsf.md.jpeg
dWSsD9q.md.jpeg
dWSsAjz.md.jpeg
dWSsPp8.md.jpeg
dWSs2NR.md.jpeg
dWSsCU0.md.jpeg
dWSsuru.md.jpeg
dWSsn0Z.jpeg
dWSsrZI.md.jpeg
dWSs8sP.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *