ภาพล่าสุด ‘ภิญโญ ทองเจือ’ หลังร่วมเฟรมครอบครัวใหญ่

สวยหล่อแถมยังเก่งกันทั้งบ้านอีกด้วย สำหรับครอบครัวของ พีท ทองเจือ หลังจากแต่งงานกับภรรยาสาว เจ็ง วิไลลักษณ์
ทั้งคู่ก็มีพยานรักด้วยกัน 3 คน เซย่า, มิย่า และ โรเตอร์ ที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้ว

ล่าสุด หนุ่มพีท ได้เผยภาพครอบครัวตระกูลทองเจือ ร่วมฉลองวันเกิดให้กับ คุณพ่อภิญโญ ทองเจือ พร้อมพบปะพร้อมหน้าพร้อมตา น้ำผึ้ง และ น้ำตาลสด ทองเจือ ซึ่งนานๆ
ที่จะได้เห็นทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ แต่ต้องบอกเลยว่าครอบครัวทองเจือ หน้าตาดีกันทุกคนจริงๆภิญโญ ทองเจือ เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2488 เป็นอดีตดาราภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงในอดีต

เป็นพี่ชายคนละแม่ของเผ่าทอง ทองเจือ นักประ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไ ท ย, โบราณคดี และวิทยากรด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบรียล
และศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดย เฑียร์ กรรณสูต โดยเริ่มจากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องเหมันต์จำพราก เป็นพระเอกตอนเด็ก ๆ คู่กับ สุอินทะรีย์ กรรณสูต

แต่ไม่ได้ฉายเนื่องจากทางโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนด์ที่นางเอก ศึ ก ษ า ใ น ช่ ว ง นั้ น ไ ม่ อ นุ ญ า ตใ ห้ อ อ ก ฉ า ย ต่ อ ม า ภิญโญ
หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากอเมริกา ได้กลับมาเล่นละครให้กับช่อง 4 บางขุนพรหมในปี พ.ศ. 2516
คือเรื่องริษยา ละครกิตติมศักดิ์ให้กับศรีไทยการละคร ของเทิ่ง สติเฟื่อง [1]ในปี 2517 เรื่องเขมรินทร์-อินทิรา ทางช่อง 3 ต่อด้วย เชลยศักดิ์ ทางช่อง 3, สี่แผ่นดิน ทางช่อง 5 ฯลฯ
ส่วนการแสดงบนจอเงินมีทั้งบทพระเอกและพระรอง โดยเริ่มจากบท โตมร ใน เขาชื่อกานต์ ของละโว้ภาพยนตร์ เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2516

เ ข า ไ ด้ พ ร ะ เ อ ก เ รื่ อ ง เ ดี ย ว กั น ใ น บ ท เ ดี ย ว กั น ส อ ง ร อบ เ รื่ อ ง แ ร ก คื อ เ รื่อ ง ริ ษย า
ซึ่ ง เ ป็ น ล ะ ค ร ที่ ส ร้ า ง ทา ง ช่ อ ง 4 บ า ง ขุ น พ ร ห ม ใ น ปี พ.ศ. 2516 และ ช่อง 5 ในปี พ.ศ. 2525
ส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องนิทราสายันต์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2516 แ ล ะ เ ป็ น ล ะ คร ท าง ช่ อ ง 5 เมื่อปี พ.ศ. 2523

ภ า ย หลั ง ไ ด้ ผั น ตั ว จ า ก งา น แ ส ด งไ ปทำ งา น ป ระ จำห ล า ย ตำ แ ห น่ ง เ ช่ น บริ ษั ท
ไ อ บี เ อ็ ม จำกัด, ที่ปรึกษาของค่ายกรังด์ปรีซ์ของคุณปราจิณ เอี่ยมลำเนา, ที่ปรึกษาของบริษัทบางกอกแลนด์
เอเจนซี่ ซึ่งเป็นบริษัทรับผิดชอบธุรกิจและพัฒนาเมืองทองธานี โดยเขาได้เป็นประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเกือบทุกอาคารในเมืองทองธานี
นอกจากนี้เขายังที่ปรึกษาให้กับอีกหลายบริษัท รวมทั้งบริหารงานโรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ และอนุบาลนิธิกานต์ด้วย

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นิธิกานต์ ทองเจือ มีบุตรและบุตรีที่อยู่วงการบันเทิง คือ พีท ทองเจือ พระเอกภาพยนตร์,ละคร และนักแข่งรถที่มีชื่อเสียง, น้ำผึ้ง ภานุชนารถ ทองเจือ,
นันต์ จินตภัทร ทองเจือ และน้ำตาล ดรัลรัตน์ ทองเจือ อีกทั้งยังมีบุตรนอกสมรสคือ สายฟ้า เศรษฐบุตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด นอกจากนี้ยังมีบุตรที่เกิดกับ จีราวัจน์ จารุวิจิตร คือ พันธวัจน์ ทองเจือ

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWzN48t.md.jpeg
dWzNzUP.md.jpeg
dWzNB0e.md.jpeg
dWzNfcl.md.jpeg
dWzNh2k.md.jpeg
dWzNkyv.md.jpeg
dWzN9TE.md.jpeg
dWzNtvV.jpeg
dWzN1BQ.md.jpeg
dWzNKqS.md.jpeg
dWzNZ8n.md.jpeg
dWzNg7g.md.jpeg
dWzNigW.md.jpeg
dWzNR22.md.jpeg
dWzNxF1.md.jpeg
dWzNUTy.md.jpeg
dWzNqlD.md.jpeg
dWzN5G9.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *