ฟาดแรง ‘หนุ่ม กรรชัย’ เห็นคอมเมนต์นี้ ก่อนลั่นกินหญ้าแล้วไปนอนเถอะ

ฟาดแรง ‘หนุ่ม กรรชัย’ เห็นคอมเมนต์นี้ ก่อนลั่นกินหญ้าแล้วไปนอนเถอะ

จากกรณีก่อนหน้านี้ พิธีกรชื่อดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ฟ า ด แ ร ง ก ล า ง รายการโหนกระแส
หลังถูกคอมเมนต์ว่า “อยากให้เปลี่ยนพิธีกรบ้าง อยากให้คนอื่นได้ลองทำบ้าง” ซึ่งเจ้าตัวฟาดกลับว่า
“รายการxูครับ จะมาเปลี่ยนอะไรครับ อยู่ที่การตัดสินใจของxูครับ ตลกนะเราอะหยอกๆไม่ต้อง
เปลี่ยนครับ ร า ย ก า ร xู(หั ว เ ร า ะ) ห ย อ ก ๆ ๆ”

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอยฟาดกลับ ค อ ม เ ม นต์ ก ล า ง ราย ก ล างล่าสุด
ในรายการข่าวใส่ไข่ ก็ทำเอา หนุ่ม กรรชัย เดือดอีกครั้งเ มื่ อ มี ค น ม าค อ ม เม น ต์
ว่ า “รำคาญกัดกันอยู่ได้” มดดำ ก็ได้พูดขึ้นว่า “เ ข า ว่ า เ ร า เ ป็ น ห ม า เ ห ร อ ”
ด้าน หนุ่ม กรรชัย สวนกลับทันทีว่า “อุ๊ ย   ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ดู สิ xึ งอ่ ะ ” แ ล ะ มี อี ก ค น บ อ ก ว่ า
“หนุ่ม xึงให้เ กี ย ร ติ ผู้ ช มด้ ว ย ” หนุ่ม กรรชัยซัดกลับอีกว่า “xึงมีเกียรติไหม

ต้ อ ง ถ า ม ก่ อ น  คุ ย กั น แบ บ นี้ แ หล ะ ใ น เ มื่ อ มา แ บ บ นี้   ก็คุยกันแบบนี้ผมเข้าไป
ตอบแล้วนะ2 คนนี้ พู ด แ บ บสุ ภ า พเ ล ย  ค่ำแ ล้ วกิ น ห ญ้ า แ ล้ ว ไ ป น อ น เ ถ อะ
ผ ม ไม่ ใ ช่ ค น ดี อ ะ ไร ข อพู ด บ้ า ง

ข่าวดารา ข่าวทั่วไปวันนี้ บันเทิงหน้าหนึ่ง

dW4rGxg.jpeg
dW4rJnW.jpeg
dW4reW2.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *