ความหมายคาถาบูชา ครูกายแก้ว ไม่แปลกใจทำไมอาจต้องแลกด้วยชีวิต

เปิดความหมาย คาถาบูชาครูกายแก้ว ไม่แปลกใจทำไมอาจต้องแลกด้วยชีวิต

เรียกได้ว่า ยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับ ครูกายแก้ว ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นอาจารย์ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กัมพูชา บรมครูผู้เรืองเวทย์ด้านการประทานพรความร่ำรวย นอกจากนี้หลายคนยังตั้ง
คำถามว่าด้วยรูปลักษณ์ที่มีกายสีดำ ตาแดง เล็บแดง ซ้ำยังมีปีกคล้ายการ์กอยล์ นั้นเหมาะสมหรือไม่ที่จะกราบไหว้

พร้อมกั น นี้ ยั ง มี ค น ดั งเกี่ ย ว กับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ครูกายแก้ว
อาทิ ริว จิตสัมผัส ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆ ถึงกระแสของค รู ก า ย แ ก้ วโดยความเห็นว่า
“มีคนถามพี่ริวว่าคิดยังไงกับค รู ก า ย แ ก้ ว ค รั บ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ แล้วแต่ใครจะเชื่อนะ

แต่ตามความเชื่อของพี่ริว พี่ริวเน้นไหว้พระ ทำบุญ ก็พอแล้ว” อีกทั้งช่วง ต อ น ห นึ่ ง ริว ยั ง บ อ ก อีกว่า
อะไรก็ตามที่ไม่ใช่พุทธลักษณะที่ควรไหว้ อย่าเอาเข้าบ้านเลย ไม่ดีเปล่าๆ เ ข า เ รี ย ก ว่ า ข อ ไ ด้ ไหว้คืน
ได้จริงนะ เขาบอกขอพระขอเจ้าได้ช้า เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานให้ตามบุญวาสนาที่ทำมา แต่ขอผี

ไหว้ผีหรือว่าไหว้ซาตาน จะได้เร็ว แต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร
อาจจะต้องแลกคนที่คุณรัก แลกด้วยชีวิต อะไรที่คุณได้มาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืน ถ้ามาถามเกี่ยวกับ
ครูกายแก้ว พี่ริวก็พูดได้ประมาณนี้ ไม่ได้โจมตีหรือว่าใคร พี่ริวรู้เรื่องนี้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่

ขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ นา ย จ ตุ ร งค์ จ ง อ า ษ า นั ก วิ ช า ก า ร อิ ส ร ะ ด้านพระพุทธศาสนา ได้พูดถึงความหมาย
คาถาบูชาครูกาแก้วที่พบบนฐาน ซึ่ ง บ า ง ที่ เ ป็ น ค า ถ าจ า กฐ า น เ ดิ ม ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่ถูกย้ายออกไปแล้วนำรูปปั้น
ค รู ก า ย แ ก้ ว ไปวางแทนที่ หรือบางที่เป็นคาถาที่เขียนขึ้นให ม่ ซึ่ ง มี ห ล า ย แ บบ โดยมีตัวอย่างคำกล่าวดังต่อไปนี้ว่า

อิติปิโส ภะคะวา กายแก้ว อิตินามะ วิสสุโต ครุ มหาลาโภ สัพพะลาโภ สัพพะ เสน่หา นิรันตะรัง เอหิ
เอหิ ธะนัง เอหิ เอหิ ลาภัง ภะวันตุ เม แปลว่า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้ากายแก้วชื่อดังนี้ ครูมหาลาภ

ลาภทั้งหลาย เสน่หาทั้งหลาย จงมาๆ ทรัพย์ จงมาๆ ลาภ จงมีแก่ฉัน พร้อมกันนี้ นายจตุรงค์ จงอาษา
ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ห า ก จ ะ แ ป ล ค ว า มห ม าย อี กหนึ่งคาถาที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล แบบตรงทีละตัวก็จะได้ประมาณนี้
จะมหาราชา แปลว่า และพระราชา สัพพะ แปลว่า ทุกสิ่ง ทั้งหมด ทั้งปวง เสน่หา แปลว่า ความรัก มะ แปลว่า มา
จิตตัง แปลว่า จิตใจ ปิยัง แปลว่า ผู้เป็นที่รัก อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ส่ ว น ข อ ง ค า ถ า บ ท นี้
น า ย จ ตุ ร ง ค์ ร ะ บุ เ พิ่ ม เ ติ มว่า อาจจะแปลเป็ น ป ร ะ โ ย ค ค ง เ รี ย บ เ รี ย ง ไ ม่ ได้

ซึ่งถ้าจะให้มีความแน่นอน ควรให้นั ก บ า ลี ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญแต่งคาถาให้ใหม่ ให้ดูสละสลวยและเป็นคาถาเฉพาะไปเลยน่าจะดีกว่า

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW45Nrf.md.jpeg
dW45fda.md.jpeg
dW45hZq.jpeg
dW45ksz.md.jpeg
dW453m8.md.jpeg
dW45T9R.md.jpeg
dW45tj0.md.jpeg
dW45KNZ.md.jpeg
dW45wpu.md.jpeg
dW45ZQI.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *