เปิดคำพูด ‘หนุ่ม กรรชัย’ กลางรายการถึงหัวหน้ากบ หลังไม่ให้พนักงานลา

เปิดคำพูด ‘หนุ่ม กรรชัย’ กลางรายการถึงหัวหน้ากบ หลังไม่ให้พนักงานลา

จากกรณีดราม่าร้อนโซเชียล หลังจากที่สาวรายหนึ่งซึ่งทำงานในโรงแรมดังเขาใหญ่ ได้ออกมาเผยแชทสนทนา
ขอลางานจากหัวหน้า โดยคุยแชทกับหัวหน้างานที่ชื่อว่า “พี่กบ” ข้อความประมาณว่า ขอลาไปดูใจแม่ที่กำลัง
จะเสียชีวิต ที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล แ ต่ ป ร า ก ฏ พี่ กบ ไ ม่ อ นุ ญ า ต  แ ล ะยื น ยั น ว่ า ยั ง ไ ง
ผู้โพสต์ก็ต้องกลับมาทำงาน ก่ อ น ที่ สุ ด ท้ า ย แ ม่ ข อ ง ผู้โ  พ ส ต์ ได้ เ สีย  ชี วิ ต จ ริ ง ๆ
ขอลากลับบ้าน แต่พี่กบ หัวหน้างาน ยังถามกลับว่า จะลาออกใช่ไหม?เสร็จธุระแล้ว
ก็ให้มาเขียนใบลาออก จ น เ กิ ด เ ป็ น ป ร ะ เ ด็น ที่ วิ พากษ์วิจารณ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ภ า ย ห ลั ง โ พ ส ต์ ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมากำลังใจสาวเจ้าของโพสต์ พร้อมตำหนิ
พี่กบ หัวหน้างานอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีการเปิดวาร์ปพี่กบ จนเจ้าตัวต้องปิดเฟซบุ๊กหนี นอกจากนี้ชาวเน็ต
ยังเข้าไปบุกหน้าเพจโรงแรมต้นสังกัด เ พื่ อท ว ง  ถ า ม คำ อ ธิ บ า ย จ า ก ท า  ง โ ร ง แ ร ม กั บ
การบริหารดูแลพนักงานแบบนี้จ น ทำ ใ ห้ เ พ จ ดั ง กล่ า ว ต้ อ ง ปิ ด ค อ ม เ ม น ต์ ทั น ที

ล่าสุด “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการข่าวใส่ไข่ บอกว่า “จะว่ากบไหนก็ไม่รู้อะ
ไ ม่ รู้ จะเป็นกบนั้นหรือกบไหนก็แล้วแต่ บอกเลยว่าวิธีการทำแบบนี้มันป่าเถื่อนเกิน ไป คื อ ถ้ า ก บ เ อ ง มี แ ม่
กบไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ ถ้ า เ กิ ด ก บ มี แ ม่ ก บ ต้องเข้าใจนะ ว่าแม่กบตายจะทำยังไง พ่อกบตายกบ
จ ะ ทำ ยั ง ไ ง ยั ง งี้ มั น แ ล้ว คุ ณ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ร่ ว มง า น ศ พ พ่ อ ง า น ศพ แ ม่ คุ ณ มั น ท ร ม า น น ะ
คื อ อี ก อ ย่ า งเ ข า ไ ม่ ไ ด้ อยู่ในเรือนจำ ถูกปะ ในเรือนจำเขาไมได้ปล่อยออกมาในงานศพพ่อแม่ อันนี้เขาอยู่
เขานอกใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปแบบคนเราๆอะ ถ้าเขาไปไล่ออกงี้ ไม่ถูกต้องอะ เ ดี๋ ย ว ร อ เ จ อ ตั ว ก่อน อยากเจอหน้าว่ากบไหน”

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวกระแส ลูกดาราขวัญใจคนไทย

dWBzjB9.jpeg
dWBzlUJ.jpeg
dWBzo8b.jpeg
dWBzA7f.jpeg
dWBzPca.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *