‘มดดำ’ เผยสาเหตุ ‘พิ้งกี้ สาวิกา’ ไม่รับงานวงการ แต่เลือกผันตัวเป็นแม่ค้า

‘มดดำ’ เผยสาเหตุ ‘พิ้งกี้ สาวิกา’ ไม่รับงานวงการ แต่เลือกผันตัวเป็นแม่ค้า

หลังจากที่  พิ้งกี้ สาวิกา  คืนสู่อิสรภาพอีกครั้ง เธอนั้นก็ทำทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงาน
ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้า ห รื อ รี วิ ว อ าห า ร อ ย่ า ง ก า ร ยื น ทอดไก่ในปั๊มน้ำมัน เธอก็ทำได้หมด
และเมื่อไม่นานมานี้ในออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพนางเอกดังอย่าง  พิ้งกี้ สาวิกา  ประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัว
ยืนทอดปลาหมึกขาย กลางตลาดปลาบางแสน โดยเธอนั้น ขายปลาหมึกชุบแป้งทอด พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อความว่า
“คิดถึงกันมั้ย แวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้า ปลาหมึกทอดเอง แป้งแพ็คเอง อาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้า #พิ้งกี้สาวิกา”

ล่าสุดทางด้าน “มดดำ” เผยสาเหตุ  พิ้งกี้ สาวิกา  ไม่รับงานวงการบันเทิง มาเป็นแม่ค้าเต็มตัว
โดยได้กล่าวไว้ว่า ห ลั ง จ าก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ล่ อ ย ตั ว พิ้ ง กี้ ทำ ง า น เ ยอ ะ ม า กโดย
เ ฉ พ าะ ก า ร ไ ล ฟ์ ใ นช่ อ ง ข อ งเ ธ อ ทุ ก วั น แต่พิ้งกี้ไม่รับงานในวงการเลย เพราะกลัวว่าเรื่อง
ข อ ง เ ธ อ จะ ก ร ะ ท บกั บ ง า น แล ะ ค น อื่ น เธอจึงต้องหาอาชีพเสริมทำ

แ ต่ ก็ ยั ง ค ง เป็นประเด็นที่หลายคนยังให้ความสนใจ และติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับคดีแชร์ลูกโซ Forex-3D
ซึ่งมีรายชื่อของคงในวงการบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน ห นึ่ ง ใ น นั้ นก็ มี ชื่ อของนางเอกสาว พิ้งกี้ สาวิกา
แ ล ะ คุ ณ แม่ อ้อย สรินยา เ ข้ า ไ ปมี เ อี่ ย ว กั บ ค ดี ดั งกล่าวด้วยเช่นกัน โ ด ย ก่ อ น หน้ า นี้
พิ้งกี้ และคุณแม่ ได้ถูกนำตัวเข้าเรือนจำพร้อมกัน แต่ต่อมา พิ้งกี้ ก็ได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา ซึ่ง ทา ง ด้ า น ข อ ง คุณแม่ ก็ยังคงอยู่ใน
เ รื อ น จำ ม า แ ล้วหลายเดือน เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ในวันที่ (10 ส.ค.) พิ้งกี้ ได้มีโอกาสเจอ
คุณแม่อีกครั้งเนื่องจากศาลเบิกตัว พิ้งกี้ คุณแม่ พร้อมกับพวกรวม 24 คน เรียกสืบพยานโจทก์นัดแรกคดี Forex-3Dทั้งนี้วินาทีที่
พิ้งกี้ ได้เจอคุณแม่ และพวกอีก 24 คนนั้น เธอได้มีการทำมือเป็นรูปหัวใจส่งให้ พร้อมกับรอยยิ้ม
ทั้งยังทำมือสู้ๆ คอยส่งให้แม่และพวกอีก 24 คน อยู่ตลอดเวลา ล่าสุด ศ า ล เ ลื่ อ น พิ จ าร ณ า ต รวจพยานหลักฐานคดี
Forex-3D ของ พิ้งกี้ สาวิกา แ ล ะ พ ว ก อีก 2 4 ค น เ ห ตุ เ พ รา ะ ร อ ง บ อ ย ปิ ย ะ ศิ ริ วัฒนวรางกูร พยานปากที่1
ติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศบ่ายนี้

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวกระแสทั่วไป บันเทิงหน้าหนึ่ง

dWNLZMQ.jpeg
dWNLKuV.jpeg
dWNLg1S.jpeg
dWNLiDn.jpeg
dWNLRLg.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *