วันนอร์ ชี้ เศรษฐา สามารถไม่แสดงวิสัยทัศน์ได้ เพราะเหตุนี้

วันนอร์ ชี้ เศรษฐา สามารถไม่แสดงวิสัยทัศน์ได้ เพราะเหตุนี้

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 12.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือวันนอร์ ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน หลังหารือวิป สว.-สส. เป็นเวลากว่า 2 ชม. ⁣ โดย ประธานรัฐสภา ระบุว่า การโหวตนายกฯ ในวันที่
22 ส.ค.นี้ จะให้เวลาอภิปรายไม่เกิน 5 ชม. แบ่งเป็น สว. ไม่เกิน 2 ชม. และ สส. ไม่เกิน 3 ชม. คาดเริ่ม

โหวตได้ประมาณ 15.00 น. และทราบผลช่วง 17.00 น.⁣ทั้งนี้ สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของ นาย เศรษฐา ทวีสิน
แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ไม่จำเป็นต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้ เพราะข้อบังคับไม่ได้ระบุเอาไว้⁣ โดยก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา น า ย ณั ฐ ชา บุญไชยอิ น ส วั ส ดิ์  ส ส.กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงการที่หลายฝ่าย
เรียกร้องให้ นาย เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไ ท ย แส ด ง วิ สั ย ทั ศ น์ ในการประชุมรัฐสภาวันที่ 22 ส.ค.

ว่า แคนดิเดตนายกฯ คือบุคคลที่จะมาทำงานให้ประชาชนในอีก 4 ปีข้างหน้า ฉะนั้น ทิศทางในการทำงานเป็นอย่างไรก็ควรให้
สส.และสว.ได้สอบถาม จึงควรให้เข้ามาชี้แจงได้ ซึ่งประธานรัฐสภามีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงได้ เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกล

เตรียมอภิปรายคุณสมบัตินายกฯ พรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายณัฐชา กล่าวว่า ในเรื่องคุณสมบัติเราจะไม่มีการสอบถาม ที่ผ่านมา
ได้ผ่านการเลือกตั้ง ผ่านประชาชนมาแล้ว ประชาชนได้ตัดสินใจจากการหาเสียงตลอดเวลาที่ลงเลือกตั้งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพรรคก้าวไกลมีความเห็นแล้วว่าจะไม่โหวตสนับสนุนนาย เศรษฐา เนื่องจากความคลุมเครือในการ
จัดตั้งรัฐบาล ส่วนจะงดออกเสียงหรือโหวตไม่เห็นด้วยนั้น วันนี้ยังไม่เห็นหน้าค่าตารัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นอย่างไร เราให้
โอกาสจนถึงนาทีสุดท้ายวันที่ 21 ส.ค.ว่าสุดท้ายแล้วจะประกาศความชัดเจนออกมาหรือไม่ ถ้าไม่เห็นความชัดเจนใดๆ

ก็ต้องโหวตไม่เห็นชอบ เมื่อถามว่านา ย เ ศ ร ษ ฐ าดีกว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หรือไม่
นายณัฐชา กล่าวยืนยันว่า ไม่มีทางที่เราจะสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคพลังประชารัฐ หรือเห็นว่าดีกว่าของพรรคเพื่อไทย

เพราะช่วงหาเสียงเราบอกประชาชนชัดเจนแล้วและประชาชนก็ตัดสินใจแล้ว ส่วนที่ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ
โฆษกพรรคก้าวไกล จะเสนอญัตติให้รัฐสภาทบทวนมติที่ห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ซ้ำ จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับวันที่
19 ก.ค.หรือไม่ นายณัฐชา กล่าวว่า เราอยากหยิบยกเรื่องต่างๆ ที่สภาผูกเอาไว้แล้วก็แก้โดยสภาโดยการทบทวนญัตติ

ที่ลงมติไปแล้ว แต่มีกระบวนการที่ไม่เห็นด้วยกับเราเพราะเกรงว่ า แ ค น ดิ เ ด ต น า ย กฯ ของพรรคก้าวไกลจะได้กลับมาโหวตอีกครั้ง
ซึ่งเรื่องนี้มีความพยายามเป็นเก ม ก า ร เ มื อ ง   แ  ต่ความถูกต้องยังคงอยู่คู่สภา สภาไม่ควรทำในสิ่งไม่ถูกต้อง นายณัฐชา กล่าวว่า
หากมีช่องทางมาสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตของพรรคก้าวไกล เป็ น น า ย  กฯ ได้ พรรคก้าวไกลก็จะทำเพราะ

เป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน วันนี้ 151 เสียงของพรรคก้ า ว ไ ก ล ยั ง ยื น ห ยั ด อ ย า ก ต่ อ สู้เพื่อความต้องการของประชาชน
แต่เราไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่มีเสี ย ง ส นั บ ส นุ น ดังนั้น ก็เป็นเครื่องพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ก า ร เ ลื อ ก ตั้งสำคัญ และการตัดสินใจ
เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งหรือการตัดสินใจเลือกใครเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเรานั้น ต้องสังเกตดีๆ

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWBZCvS.md.jpeg
dWBZnUg.md.jpeg
dWBZH02.md.jpeg
dWBZXsy.md.jpeg
dWBZvT9.md.jpeg
dWBZJvb.jpeg
dWBZeBf.md.jpeg
dWBZy8q.md.jpeg
dWBZMc8.md.jpeg
dWBcW2R.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *