หมออ๋องปดิพัทธ์ รองประธานสภา รวยนิ่มๆ แต่ไม่ใช่รถหรู

แห่แซวรถประจำตำแหน่ง!
รู้จัก หมออ๋องปดิพัทธ์ รองประธานสภา รวยนิ่มๆ แต่ไม่ใช่รถหรู

รู้จัก  หมออ๋องปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือหมออ๋อง อดีตสัตวแพทย์ ก่อนผันตัวสู่สนามการเมือง และเป็นนักการเมืองสุดฮอตสังกัดพรรคก้าวไกล มีทรัพย์สิน รวยนิ่มๆ

หมออ๋องปดิพัทธ์ สันติภาดา ถือเป็นนักการเมืองที่หลายคนพูดถึงอย่างมาก ต้องบอกเลยว่า แท้จริงแล้ว นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
ก่อนจะเข้าสู่สนามการเมือง เขาเคยทำงานเป็นสัตวแพทย์มาก่อน และเรียนจบทางด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังโดยตรงอีกด้วย

ต่อมา หมออ๋องปดิพัทธ์ ได้เข้าสู่สนามการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี 2562 สังกัดพรรคอนาคตใหม่ เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก
และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สองในปี 2566 สังกัดพรรคก้าวไกล เขต 1 จังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้เป็น ส.ส. สมัยที่สอง

ที่ผ่านมา ปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นสัตวแพทย์ปฏิบัติการเป็นเวลา 2 ปี ทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย ตั้งแต่ปี 2548-2561
สำ ห รั บ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง น า ย ป ดิ พั ท ธ์ สันติภาดา ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานทรัพย์สิน

แ ล ะ ห นี้ สิ น ข อ ง นา ย ป ดิ พั ท ธ์ สั น ติ ภ า ด า ก ร ณี เ ข้ า รั บ ตำ แ ห น่ ง ส.ส. เ มื่ อ ปี 25 6 2 โ ด ย พ บ ว่ า น า ย ป ดิ พั ท ธ์ สั น ติ ภ า ด า
แ ล ะ คู่ ส ม ร ส พ ร้ อ ม บุ ต ร ที่ ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะ มี ท รั พ ย์ สิ น ร ว ม 8,081,878 บ า ท แ ล ะ ห นี้ สิ น ร ว ม 135,588 บ า ท

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ คนจะรวยช่วยไม่ได้ บันเทิงหน้าหนึ่ง

dWkdB4Q.jpeg
dWkdfQS.jpeg

dWkdTP2.jpeg
dWkd13y.jpeg

dWkdtm1.jpeg
dWkdhnn.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *