ระทึก ‘สว.’ ตั้งแง่ ‘เศรษฐา’ ติดปมคุณสมบัติหลายข้อ

เพื่อไทยเตรียมผิดหวังได้เป็นนายก!
ระทึก ‘สว.’ ตั้งแง่ ‘เศรษฐา’ ติดปมคุณสมบัติหลายข้อ ปชช.แห่ลุ้น

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. กล่าวถึงจุดยืนในการออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 22 ส.ค.

จะโหวตเห็นชอบให้ นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี (พท.)หรือไม่ ว่า ต้องย้อนถามว่าตอนนี้นักการเมืองและพรรคการเมือง รวมเสียงได้ครบหรือยัง

การโหวตนายกฯ เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย แต่สำหรับตน มีมติในใจอยู่แล้ว แต่ สว.มี 250 คน ต้องฟังเสียงของ สว. ส่วนใหญ่

“ดู ในภาพรวม ห า ก ว่ า ร ว บ ร ว ม เ สี ย ง จั ด ตั้ ง รั ฐ บ า ล ไ ด้ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว อาจมองว่าเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ แต่จากสภาพในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนายเศรษฐา แล้ว

ฟันธงว่าไม่ผ่าน กิตติศักดิ์ไม่โหวตให้เศรษฐา” นายกิตติศักดิ์กล่าว เมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรหากพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกฯ

เป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า ก็ ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม เ ห มื อ น กั น โดยเห็นว่า น.ส.แพทองธาร เพิ่งเข้าสู่การเมือง

อาจยังไม่มีปมด้อยมากนัก ดังนั้น เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ ส่วนตัวก็จะโหวตให้ เมื่อถามถึงกรณีเคยฟันธงว่า นายกฯ จะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย

แต่อาจเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) หรือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้น นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า “นั่นเป็นหมอเดา” ที่ฟันธงไว้ว่านายกฯ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ ม า จ า ก พ ร ร ค เพื่อไทย แ ต่ จ ะ ไ ป ถึ ง ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง พ รุ่ ง นี้

สำหรับนายเศรษฐานั้น ขอให้ติดตามการอภิปรายวันพรุ่งนี้ ดุเดือดเลือดพล่านแน่นอน เมื่อถามว่า พรุ่งนี้คาดว่าจะได้ตัวนายกฯคนใหม่หรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า ตอบไม่ได้

เพราะยังไม่รู้ว่าจะเสนอชื่อใครเข้ามา และมติในที่ประชุมจะว่าอย่างไร โดยเฉพาะพรรคที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลกัน ตกลงกันได้ชัดเจนหรือยัง ฉะนั้นจึงไม่ใช่แค่เสียงของ สว.

ซึ่งเป็นเรื่องการลงคะแนนของทั้ง สส.และ สว. ดังนั้น คะแนนที่จะได้รับต้องรวมทั้ง 2 สภา อีกเรื่องหนึ่งคือ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่

รวมถึงเรื่องจริยธรรม ดังนั้นเรื่องทั้งหมดนี้จะอยู่ในการพิจารณา เมื่อถามว่ามีมติในใจในวันโหวตนายกฯแล้วหรือยัง นายเสรี กล่าวว่า ยัง ตนคิดว่าเราต้องทำด้วยเหตุผล และดูข้อมูล

เราก็อยากให้นายเศรษฐาตอบ แต่พรรคแถลงว่าไม่ให้เข้ามา แม้ในข้อบังคับจะไม่ได้กำหนดว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่ แต่ในเรื่องของการเข้ามาแถลงในที่ประชุมรัฐสภา

เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ว่า หากมีบุคคลนอกที่ไม่ใช่สมาชิกก็สามารถเข้ามาในที่ประชุมได้ โดยได้รับการอนุญาตจากประธานรัฐสภาและขึ้นอยู่กับพรรคที่เสนอชื่อ

และตัวที่ได้รับการเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะแถลงในที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ เ พ ร า ะ ห า ก แ ถ ล ง จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ดี เ พ ร า ะ ส า ม า ร ถ ต อ บ ข้ อ ค ร ห า ห รื อ ข้ อ ส ง สั ย ในทุกเรื่อง แต่ถ้าไม่มาเองก็เป็นสิทธิ ไปบังคับไม่ได้

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWkzxAg.md.jpeg
dWkz7ER.md.jpeg
dWkJHVq.md.jpeg
dWkJ85a.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *