เพื่อไทย แถลงการณ์จัดตั้งรบ. 11 พรรครวม 314 เสียงแบ่งเก้าอี้รมต.แล้ว

เพื่อไทย แถลงการณ์จัดตั้งรบ. 11 พรรครวม 314 เสียงแบ่งเก้าอี้รมต.แล้ว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พรรค เพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค เพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรค
การเมือง 11 พรรค 141 เสียง ได้แก่ พรรค พท. 141 เสียง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 71 เสียง พรรคชาติ

ไทยพัฒนา (ชทพ.) 10 เสียง พรรคประชาชาติ (ปช.) 9 เสียง พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) 2 เสียง
พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) 2 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 40 เสียง พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 36 เสียง
พรรคเสรีรวมไทย (สร.) พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคละ 1 เสียง รวมเป็น 314 เสียง ได้แถลงข่าว

จัดตั้งรัฐบาล ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ได้อ่านแถลงการณ์ ดังนี้ พรรค เพื่อไทย และพรรคการเมืองรวม 11 พรรค จำนวน 314 เสียง
ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล โดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล ทั้งนี้
ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อ “นายเศรษฐา ทวีสิน” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเ พื่ อ ไ ท ย ต่ อรัฐสภา เพื่อให้ความเห็น

ชอบเป็นนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนี้
– พรรคภูมิใจไทย (71 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 4 ตำแหน่ง
– พรรคพลังประชารัฐ (40 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง

– พรรครวมไทยสร้างชาติ (36 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 2 กระทรวง และรัฐมนตรีช่วย 2 ตำแหน่ง
– พรรคชาติไทยพัฒนา (10 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง
– พรรคประชาชาติ (9 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 1 กระทรวง

– พรรคเ พื่ อ ไ ท ย (141 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ 8 กระทรวง/ รัฐมนตรีช่วย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม 9 ตำแหน่ง
– พรรคอื่นๆ อีกจำนวน 5 พรรค ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ที่นั่ง/ พรร ค เ พื่ อ ไ ท ย ร ว มพลัง 2 ที่นั่ง/
พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง/ พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง/ พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง

พรรคเ พื่ อ ไ ท ย ซึ่ ง เ ป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ได้เชิญหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพรรค
มาตกลงเรื่องการร่วมมือและแบ่งงานกันทำ โดย “ทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียง

ไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เช่น digital wallet , ที่ดินทำกิน, ขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 600 บาทภายในปี 2570,
เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท, เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ, เพิ่มราคาพืชผลเกษตร, แก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ และจะแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์” ทั้งนี้ พรรคร่วม

จะนำนโยบายเข้ามาบูรณาการร่วม พร้อมปรับ เสริม หรือประสานนโยบายของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนมากที่สุด และนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกัน เพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไป พรร ค เ พื่ อ ไ ท ย และพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล

ขอกราบเรียนว่า ขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
สถานการณ์หนี้สินของครัวเรือน ภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานาน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับคืนมาอีกครั้ง

พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้ หรือจำนนต่อสถานการณ์
ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะ การตัดสินใจของพร ร ค เ พื่ อ ไ ท ยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้

อยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรง แม้พร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย จะเผชิญกับวาทกรรม
หรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรม และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW3Yo9W.md.jpeg
dW3Yjmg.jpeg
dW3YDb2.md.jpeg
dW3YAp1.md.jpeg
dW3Ys4y.md.jpeg
dW3YCr9.md.jpeg
dW3Y2QD.md.jpeg
dW3Y6dJ.md.jpeg
dW3YnZb.md.jpeg
dW3Yrsf.md.jpeg
dW3Y8ma.md.jpeg
dW3YXjz.md.jpeg
dW3Yap8.md.jpeg
dW3YvNR.md.jpeg
dW3YGU0.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *