แห่ชม ‘เจสซี่ กิรนา’ รอง 1 MUT ไม่ได้ใช้เงินสักบาท

เงินรางวัลไม่ได้ใช้สักบาท!
คนไทยแห่ชม ‘เจสซี่ กิรนา’ รอง 1 MUT ทำตามสัญญาข้อนี้ที่ให้ไว้กับเพื่อนนางงาม

แม้จะไปไม่ถึงมงกุฎ และสายสะพาย M I S S U N I V E R S E T H A I L A N D 2 0 2 3 แ ต่ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า

เจสซี่ กิรนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ต่างได้ใจแฟนนางงามไปไม่น้อย และก็ต้องขอแสดงความยินดี

ที่เธอได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2023

เท่านั้นไม่พอเจสซี่ ยังคว้าอีก 4 รางวัลพิเศษ ได้แก่

Miss Relift By Siangpure

Miss You Are Glam

Miss More Powerful

Brand Ambassador

ล่าสุด เจสซี่ ได้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ กั บ คุ ณ ซ า ร่ า อ า ส า รี แ ค ป ว่ า เ ธ อ ข อนำเงินจากรางวัลพิเศษต่างๆ

ที่เธอได้มาหารแบ่งเพื่อมอบให้กับเพื่อนๆนางงามคนอื่นด้วย เพราะเธอถือว่าพวกเราทุกคนทำกิจกรรมร่วมกันมา

และเพื่อนนางงามหลายๆคนมาจากต่างจังหวัด ต้ อ ง อ อ ก ค่ า ชุ ด เ อ ง ป ร ะ ก ว ด เ ส ร็ จ ก็ ขึ้ น ร ถ ทั ว ร์ ก ลั บ บ้ า น เ ล ย

เจสซี่เล่าว่า ได้บอกกับเพื่อนๆ นางงามไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาเงินมาใช้ด้วยกันนะ

จากนั้นเธอวางแผนจะพาเพื่อนๆ ไปดินเนอร์ทานของอร่อยๆ กัน เ พ ร า ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด จ บ แ ล้ ว อ า จ จ ะ ไ ม่ มี โ อ ก า ส ไ ด้ ใ ช้ เ ว ล า ร่ ว ม กั น อี ก

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dW99ffI.md.jpeg
dW99h5P.md.jpeg
dW99kVt.md.jpeg
dW999Se.md.jpeg
dW99Til.md.jpeg
dW99tuk.md.jpeg
dW99wIv.md.jpeg
dW99KwE.md.jpeg
dW99ZDN.md.jpeg
dW99cJV.md.jpeg
dW99ihQ.md.jpeg
dW99RES.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *