ทั้งอเมริกาฮือฮา ‘ลิซ่า แบล็กพิงค์’ ทำแบบนี้บนเวที

สมแล้วเป็นสาวไทยคนเดียวของโลก
ทำเอาทั้งอเมริกาฮือฮา ‘ลิซ่า แบล็กพิงค์’ ทำแบบนี้บนเวที อึ้งกันทั้งฮอลล์

ทำเอาสหรัฐอเมริกาแทบแตก หลังจากที่ 4 สาว BLACKPINK ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองลาสเวกัส

ซึ่งนอกจากจะมี บลิงค์ (BLINK ชื่อแฟนคลับ) นานาชาติรอกรี๊ดอยู่ที่นั่นแล้ว ก็ ยั ง มี บ ลิ ง ค์ ช า ว ไ ท ย ย ก ข บ ว น บิ น ต า ม ไ ป เ ชี ย ร์ ส า ว ๆ กั น ถึ ง ถิ่ น ด้ ว ย

แน่นอนว่าบลิงค์ไทยสร้างตำนานสุดพีคอีกแล้ว เมื่อมีการนำยาดมกระปุกเขียวยี่ห้อดังอย่าง หงส์ไทย

ไปมอบให้กับ ลิซ่า BLACKPINK แบบยกโหล ซึ่ ง พ อ ลิ ซ่ า ไ ด้ เ ห็ น แ พ็ ก ย า ด ม นั้ น ก็ ทำ เ อ า เ จ้ า ตั ว ตื่ น เ ต้ น ดี ใ จ ขั้ น สุ ด

เพราะชอบหงส์ไทยมาก ก่อนหน้านี้ก็เคยสร้างปรากฏการณ์ทำคนแห่ตามหาหงส์ไทยแบบหลอดกันสนั่นหวั่นไหว

เพราะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัล ห ลั ง ไ ด้ รั บ แ พ็ ก ย า ด ม ม า ลิ ซ่ า ก็ มี ก า ร ถ่ า ย รู ป กั บ ช า ว บ ลิ ง ค์ เ ป็ น ที่ ร ะ ลึ ก

ก่อนจะนำไปโชว์ให้เพื่อนสาว BLACKPINK ดู ซึ่งสาว ๆ ก็ดูตื่นเต้นได้ยาดมมาเป็นแพ็ก แถมทำท่าขิงเพื่อน ๆ ในวงจนแฟนคลับพากันเอ็นดูความแสบซน

เชื่อเลยว่าหลังจากนี้ ยาดมยี่ห้อดังกล่าวน่าจะขาดตลาดอย่างแน่นอน เ พ ร า ะ ป กติก็ขายดีอยู่แล้ว

ยิ่งเป็นของที่ ช อ บ ด้ ว ย ยิ่ ง ก ล า ย เ ป็ น ไ ว รั ล ช ว น ใ ห้ ค น ไ ป ต า ม ห า กั น ชั ว ร์ !

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม BLACKPINK ได้จัดคอนเสิร์ตอังกอร์ BORN PINK ที่ Allegiant Stadium ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

เเละคลิปของ ลิซ่BLACKPINK กลายเป็นไวรัลออนไลน์ ในคลิป ลิซจัดการกับปัญหาเสื้อผ้าของเธอที่หลุดระหว่างทำการเเสดง

ในระหว่างการแสดงเพลง Whistle ชุดของเธอที่ดูคล้ายกับที่คาดบ่าหลุดลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ควบคุมสติของตัวเองได้ดีมากเเละจัดการชุดให้เข้าที่เข้าทางเเต่ก็ยังทั้งร้องเเละเต้นได้

เเบบเป็นมืออาชีพผู้ชมแทบจะไม่สังเกตเห็นเลยว่าเ ธ อ กำ ลั ง มี ปั ญ ห า กั บ ชุ ด ข อ ง เ ธ อ แ ล ะ ส นุ ก ไ ป กั บ ก า ร แ ส ด ง ทั้ ง ห ม ด โ ด ย ไ ม่ ถู ก ขั ด จั ง ห ว ะ

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dW9k1xl.md.jpeg
dW9kwze.md.jpeg
dW9kKnk.md.jpeg
dW9kcWv.md.jpeg
dW9kiPN.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *