ดาราที่เคียงข้าง ‘ทักษิณ ชินวัตร’ โผล่รับทักษิณถึงสนามบิน หลังเดินทางกลับบ้านเกิด

วันนี้ (22 ส.ค. 66) ทางด้านอดีตนายกฯ “ทักษิณ ชินวัตร” ได้เดินทางกลับไทย โดยตอนนี้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากครอบครัว ประชาชนไปรอต้อนรับจำนวนมาก พบว่า พิธีกรชื่อดัง “มดดำ-คชาภา ตันเจริญ” ก็ได้ไปรอรับเช่นกัน

โดยมดดำ โพสต์นาทีได้เจอทักษิณ ลงสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว @moddamkachapa อีกด้วย พร้อมระบุข้อความบอกว่า

“ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” ซึ่งมดดำ นับถือทักษิณมากและเรียกว่าพ่อ ได้รู้จักและผ่านทุกข์สุขมาหลายเหตุการณ์ ในฐานะครอบครัวมาด้วยกันนานถึง 17 ปี
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาเลยทีเดียว กรณีที่ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย บุตรสาว “นายทักษิณ ชินวัตร”

อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อความผ่านโซเชียล ระบุว่านายทักษิณจะเดินทางกลับเมืองไทย ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ รวมทั้งอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 74 ปี
ล่าสุดด้าน “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” พิธีกรรายการแฉ ได้โพสต์ภาพคู่ทักษิณ และ “โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร” เพื่อนสนิท ผ่านอินสตาแกรม พร้อมร่ายยาวสุดซึ้ง

“มดดำกับโอ๊ค @oak_ptt รู้จักกันมาครึ่งชีวิต ไม่เพียงสนิทกับโอ๊คเท่านั้นยังได้รับโอกาสเป็นเหมือนส ม า ชิ ก ค น ใ น ค ร อ บ ค รั ว ม ด ดำเ รี ย ก ท่ า น น า ย ก @ t h a k s i n l ive ทักษิณว่าพ่อ
ได้เห็นบทบาทของท่านทั้งในฐานะพ่อเพื่อนในฐานะนายก รั ฐ มน ต รี แ ล ะอี ก ห ล ายบท บาท ข อ ง ท่ า น เ ร า ผ่ า น ทุ ก ข์ สุ ข ม า ห ล า ย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใ น ฐ านะค ร อ บ ค รั ว มา ด้ ว ย กั น 17
ปีผ่านมามดดำขออวยพรพ่อท่านนี้ผ่านทา งโ ล กอ อ น ไ ล น์ข อ ใ ห้ ท่ า น อ ยู่เ ป็ น ร่มโพธิ์ร่มไท ใ ห้ แ ก่ ลู ก แก ห ล า น แ ล ะ เ ป็ น ซุ ป เ ป อ ร์ ฮี โ ร่ ใ ห้ลู ก ห ล า น

ปี นี้ มี ค วา มสำ คั ญ อ ย่ าง ยิ่ ง ใ นวั น เ กิ ด ข อ งพ่ อ แล ะ เ ป็ น วั น ที่พิ เ ศ ษ สุ ด สุ ด กว่ า ปี ไ ห น ไ ห น เ พ ร า ะ น้ อ งอิ้ ง ค์ @i n g s h i n21
ได้ประกาศอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าพ่อจะกลับบ้านนั่นก็คือประเทศไทยแน่นอนในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ มดดำรู้ว่าพ่อคิดถึงบ้านเป็นที่สุดคิดถึงประเทศไทยเป็นที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะได้พบกันที่บ้านของเราประเทศของเรามดดำรอต้อนรับพ่อนะสุขสันต์วันเกิดปีที่ 74 ของพ่อนะสุขสันต์วันเกิดท่านทักษิณ”

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dW91nQI.md.jpeg
dW91Cpu.md.jpeg
dW91H0t.md.jpeg
dW91ayk.md.jpeg
dW91JvN.md.jpeg
dW91y8S.md.jpeg
dW91Mcg.md.jpeg
dW9Kdy2.md.jpeg
dW9KYvD.md.jpeg
dW9KNUJ.md.jpeg
dW9Kkca.md.jpeg
dW9KwlR.md.jpeg
dW9KcqZ.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *