เคลื่อนไหวล่าสุด ‘อุ๊งอิ๊ง’ หลังพ่อถูกย้ายตัวกลางดึก

ป่วยครั้งนี้เรื่องจริงหรือโกหก
เคลื่อนไหวล่าสุด ‘อุ๊งอิ๊ง แพรทองธาร’ ทำแบบนี้หลัง ‘ทักษิณ’ ถูกย้ายออกเรือนจำ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีรายงานข่าวจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดาวแปดแฉก ระบุว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อุ๊งอิ๊ง

ซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ป่วยกลางดึก ย้ า ย จ า ก เ รื อ น จำ ม า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล แ ห่ ง ห นึ่ ง ก ล า ง ก ท ม .

เมื่อช่วง 01.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ภายใต้การรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย กรณีดังกล่าว ว่า เบื้องต้นเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น.ที่ผ่านมา

ต น ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น จ า ก น า ย นั ส ที ท อ ง ป ล า ด ผ บ . เ รื อ น จำ พิ เ ศ ษ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ว่า เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.ของวันที่ 23 ส.ค. นายทักษิณมีอาการป่วยกำเริบ ความดันขึ้นสูง

นายอายุตม์กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ทั้งนี้ ยังได้รับรายงานด้วยว่า

เมื่อคืนที่ผ่านมา นายทักษิณมีอาการนอนไม่หลับ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ให้ทางผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไป

ย้อนกลับไปในการแถลงข่าวร่วมกันของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ ภายหลังการรับตัว นายทักษิณ ชินวัตร เข้าเรือนจำฯ เมื่อวานนี้ (22 ส.ค. 2566)

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่า ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ตั ว เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว แ ล ะ ไ ด้ ทำ ป ร ะ วั ติ ต ร ว จ สุ ข ภ า พ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ใ น เ รื อ น จำ พิ เ ศ ษ ก รุ ง เ ท พ ฯ

และได้ดำเนินการมาตรการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ 3 ประการ ประการแรก เรื่องความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก

เนื่องจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีผู้ต้องหาหลายคน เช่น ความเป็นอยู่ อาหาร น้ำดื่ม และการเยี่ยม

ประการที่สอง เนื่องจากนายทักษิณมีครอบครัว มีเพื่อน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ซึ่ ง อ า จ จ ะ ม า เ ยี่ ย ม จำ น ว น ม า ก เ รื อ น จำ จึ ง ต้ อ ง จัดสถานที่ให้เพียงพอในเรื่องต่าง ๆ

จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซึ่งปกติจะจัดเยี่ยมตามแดนต่าง ๆ แต่ต้องอะลุ่มอล่วยและจัดห้องเยี่ยมไว้เรียบแล้วแล้ว

ประการที่สาม เนื่องจากท่านเป็นผู้สูงอายุ 74 ปี จึงต้องดูเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวท่านเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นมา เพราะจะทำให้ยากลำบาก หากเจ็บป่วยขึ้นมาระหว่างอยู่ในเรือนจำจะเป็นปัญหามาก

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWTOHNn.md.jpeg
dWTOVUg.md.jpeg
dWTOX8W.md.jpeg
dWTOp02.jpeg
dWTOvc1.md.jpeg
dWTOGsy.md.jpeg
dWTOJyD.md.jpeg
dWTOeT9.md.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *