เปิดห้องผู้ป่วยที่ใช้รักษา ทักษิณ ชินวัตร หลังหามส่ง รพ. ตำรวจกลางดึก

เปิดห้องผู้ป่วยที่ใช้รักษา ทักษิณ ชินวัตร หลังหามส่ง รพ. ตำรวจกลางดึก

หลังจากที่ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์ ได้เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์
ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าเมื่อเวลา 23.59 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2566 พัศดีเวรได้

รายงานว่า นาย ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แดน 7 อยู่ระหว่างการกักโรค
มีอาการนอนไม่หลับ แน่นหน้าอก วัดความดันโลหิตสูง ระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ โดย นายสิทธิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า

หลังจากนั้น เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้นำตัว ส่ ง  โ ร ง พ ย า  บ าลตำรวจ ซึ่งได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษา
เมื่อเวลา 00.20 น ของวันที่ 23 สิงหาคม 2566โดยเรือนจำได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุม ตามระเบียบขั้นตอน

ของกรมราชทัณฑ์ ล่าสุดมีรายงานจาก โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
พบว่ามีอาการป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางแพทย์ของราชทัณฑ์ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

และไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องส่ง ม  า รั ก ษ า  ตั ว ฉุ ก เ ฉิ นที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อช่วง
ประมาณตี 1 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ การส่งตัวผู้ป่วยจากเรือนจำมารักษาที่ รพ.ตำรวจ เป็นเรื่องปกติที่ได้ทำมาตลอด

โดยมี MOU ระหว่างราชทัณฑ์และ ตร. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เพราะโรงพยาบาลมีความเหมาะสม ทั้งในด้านศักยภาพ
การแพทย์ และมีเจ้าหน้าที่ส นั บ ส นุ  น ร า ช ทั ณ ฑ์  ใ น ก ารเฝ้าระวัง การรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้
นำตัว นาย ทักษิณ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ด้วยอาการป่วย เข้ามารักษาอาการที่โรงพยาบาลตำรวจ เวลา

00.30 น. จากนั้นทางแพทย์ได้ทำการรับตัวและนำตัวไปพักที่ชั้น 14 หอ ผู้ ป่ ว  ย พิ เ ศ ษ ร  ะ ดั บ สู ง อาคารมหาภูมิพล
ราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. ซึ่งชั้ น ดั ง ก  ล่ า ว มีอยู่แค่ 2 ปีก ปีกละ 1 ห้อง สำหรับนายทั ก ษิ  ณ อยู่ที่ห้ อ ง

รอยัลสูท ห้อง 1401 เบื้องต้นทางแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือด ย า ค  ว า ม ดั น ยาคลายเครียด
เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ขณะนี้นายทั ก ษิ ณ  อยู่ระหว่างการพักผ่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณ ฑ์ ค อ  ย ดู แ ล

อย่างใกล้ชิด จากการสอบถามพยาบาลเวรที่เข้าเวรอยู่ว่า จะมี ก า ร แ  ถ ล ง อ า ก ารของนายทั ก ษิ ณ ห  รือไม่ ระบุว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ โดยในเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะเดินทางมา
ร่วมประชุมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่ อ ว า  ง ม า ต ร ก า ร ดู  แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ของนายทั ก ษิ ณ  ส่วนรายละเอียดทาง
รพ.ตร.ได้ทำเอกสารข่าวแจกให้กับสื่อมวลชน เพื่ อ ใ ห้ ก  า ร นำ เ ส น อ เ  ป็ น ไ ป ใ นทิศทางเดียว กัน

ทั้งนี้ โดยห้องรอยัลสูท ซึ่งชั้นดังกล่าวมีอยู่แค่ 2 ปีก ปีกละ 1 ห้อง สำหรับ นา ย ทั ก ษิ ณ อยู่ที่ห้องรอยัล สูท
ห้อง 1401 โดยราคาห้องรอยัลสูทโรงพยาบาลตำรวจ วิว Sport club ราคา 8,470 บาทต่อคืน และ City view
ราคา 7,970 บ า ท ต่ อ คื น โดยภายในห้องมีอุปกรณ์ครบครัน เตียงผู้ป่วย ห้องอาหาร ชุดครัว ตู้เสื้อผ้า ห้องนั่งเล่น โทรทัศน์

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWTa4w9.md.jpeg
dWTaYID.md.jpeg
dWTaNoJ.md.jpeg
dWTaBJb.md.jpeg
dWTahhf.md.jpeg
dWTak5a.md.jpeg
dWTa3Vq.jpeg
dWTaTYz.md.jpeg
dWTati8.md.jpeg
dWTawuR.md.jpeg
dWTa1M0.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *