มาดามเดียร์ มั่นใจ ปชป.-ก้าวไกล ไร้ปัญหาแม้เป็นฝ่ายค้านร่วม

มาดามเดียร์ มั่นใจ ปชป.-ก้าวไกล ไร้ปัญหาแม้เป็นฝ่ายค้านร่วม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ จ.ระยอง มาดามเดียร์ น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง กทม.
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเห็นเกี่ยวกับโผ ครม.ว่า หลายคนในโผก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี กว่าครึ่งเป็นอดีต

ผู้บริหารที่มาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว แม้กระทั่งรัฐมนตรีในโควต้าพรรคเพื่อไทยก็ตาม ทั้งนี้ เราก็ต้องให้โอกาส
ผู้บริหารประเทศชุดใหม่ได้แสดงฝีมือ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองก็พร้อมเป็นฝ่ายค้าน ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์

เคยทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างดี และได้รับความไว้วางใจ จ า ก พี่ น้ อ ง ป ร ะชาชน ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองม า  แ ล้ ว และเราพร้อมทำงานทั้งในและ

นอกสภา เพราะตอนนี้โลกออนไลน์เปิดกว้าง เราก็พร้อมเปิดให้ทุกคนเข้ามาช่วยกัน ทำ ง า น แ ล ะ ต ร  ว จ สอบรัฐบาล
ให้ทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน “พรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็ น สื่ อ ก ล า ง เ  พื่ อเชื่อม

ต่อประชาชน และทำงานในฐานะฝ่ายค้านเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ
ในฐานะฝ่ายค้านของประชาชน และมั่นใจว่าการทำงานเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกลจะไม่มีปัญหาอะไร

น่าจะร่วมมือกันเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งได้อย่างแน่นอน” มาดามเดียร์ กล่าว ทั้งนี้ มาดามเดียร์ น.ส.วทันยากล่าวต่อว่า
ส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ที่การประชุมล่มมาสองครั้ง แม้ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้น

อีกครั้งเมื่อไหร่ แต่เชื่อว่าเราจะสามารถหาคนที่เหมาะสมได้ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรค หรือเป็นฝ่ายค้านของประเทศ
ก็เป็นสิ่งที่คนไทยฝากความหวังไว้ จึงอยากวิงวอนให้คณะผู้บริหารทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเข้ามาร่วมมือ

ช่วยกันทำงานเรียกความไว้วางใจและความศรัทธาจากประชาชนกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ น.ส.วทันยากล่าวว่า ตั้งแต่เช้าที่มา
ลงพื้นที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดี เพราะ นพ.บัญญัติเกิดและโตที่เมืองแกลง และมาทำงานในโรงพยาบาล

ให้พี่น้องเมืองแกลงมาตลอด เราเชื่อในสิ่งที่ นพ.บัญญัติทำงานให้พี่น้องมาตลอด เช่น การสร้างโรงพยาบาลแกลง
เป็นต้น การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นการเลือกที่ตัวบุคคล จะเห็นว่า นพ.บั ญ ญั ติ เ ค ยส ร้ า ง การเปลี่ยนแปลงให้พี่น้อง
ประชาชนในช่วงที่เคยเป็น ส.ส. ด้าน นพ.บัญญัติกล่าวว่า แม้เวลาหาเสียงจะน้อย แต่จะใช้ช่วงเวลานี้ใ น ก า ร ล งพื้นที่

ฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้นไปอีก ตนเชื่อว่าความเป็นคนแกลง เรียนที่แกลง จะทำให้คนเลือกคนบ้านเรา อย่างไร
ก็ตาม วันนี้พรรคน่าจะต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน เราก็ต้องการคนคุ ณ ภ า พ เ ข้ า ไ ป ทำ ห น้ าที่นิติบัญญัติในสภา และแม้การ
เลือกหัวหน้าพรรคจะยังไม่แล้วเสร็จ แต่เราเน้นโปรดักต์ คือ ตัวของตนที่มีบริการหลังการขาย ใ ห้ พี่ น้ อ ง เ ข้ า ถึ งได้

ร้องเรียนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ตนไม่ได้ดูแลแค่เรื่องสุขภาพ แต่ยั ง ดู แ ล ด้ า น อื่ นๆ ด้วย เช่น เรื่องปัญหาช้างป่า
การขยายเลนถนนเพื่อต้อนรับ EEC อ่างเก็บน้ำเขาชะเมาเพื่อการเกษตร และการประมงแก้ปัญหา IUU พร้อมเข้าไปแก้ไขกฎหมายต่อ

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWZbCyW.md.jpeg
dWZb2sg.md.jpeg
dWZb692.md.jpeg
dWZbnj1.md.jpeg
dWZbrpy.md.jpeg
dWZbHND.jpeg
dWZbVU9.md.jpeg
dWZbXrJ.md.jpeg
dWZbp0b.md.jpeg
dWZbvcf.md.jpeg

About awitra Truststore Columnist

View all posts by awitra Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *