เปิดใบหน้าล่าสุด ‘นก สินจัย’ หลังขึ้นเขียงศัลยกรรม สวยโกงอายุ ดูเด็กลงกว่า 20 ปี

ดูให้ชัดโฉมใหม่! นก สินจัย หลังทำศัลยกรรมดึงหน้าครบ 3 สัปดาห์ ดูหน้าเด็กกระชากวัย สวยว้าวมาก
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศัลยกรรมในปัจจุบัน กลายเป็นที่ยอมรับในทุกยุคทุกช่วงวัย ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง โดยเฉพาะเหล่าดาราในวงการบันเทิง
ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาในการทำงาน ซึ่งการกลับมาเฉิดฉายในจุดที่เราต้องการอีกครั้ง อาจจะต้องพึ่งพาการศัลยกรรมเข้าช่วยเช่นเดียวกับ นก สินจัย
พออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือน ล่าสุด เจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้า เก็บ ห นัง ต า บ น   แ ล ะ ผ่ า ตั ด แ ก้ ไ ข ใ ต้ ต า   ซึ่ ง ถึ ง ต อ น นี้ ก็ ผ่ า น ไ ป ไ ด้ ร า ว
3   สั ป ด า ห์ แ ล้ ว   โ ด ย   ปุ้ย   พิ ม ล ว ร ร ณ   ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า รศั ล ย ก ร ร ม   ไ ด้ โ พ ส ต์ อิ น ส ต า แ ก ร ม   @ p u i p i m o n w a n   อั ป เ ด ต ใ บ ห น้ า ปั จ จุ บั น ข อ ง   น ก   ที่ เ ริ่ ม เ ข้า ที่ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น ไ ป จ า ก เ ดิ ม อ ย่ า ง เ ห็ นไ ด้ ชั ด

พร้อมแคปชั่นว่า “ขอบคุณพี่นก สินจัย ที่ เลื อ ก ใ ห้  # เ ค ส พี่ ปุ้ ย ดู แ ล ค่ ะ   ห ลั ง ทำ 3   อ า ทิต  ย์ น ะ ค ะ   พี่น ก เ ลื อ ก ทำ 3 หัตถการพร้อมกันแก้ไขหนังตาตกด้วยวิธีซ่อนแผลไว้ใต้คิ้ว
ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา + ตัดหนังส่วนเกินบริเวณใต้ตา (เคสแก้ เคยทำมาจากที่อื่น) และดึงหน้า 2 ส่วน บริเวณใบหน้าช่วงกลาง+ ใบหน้าช่วงล่าง”ท่ามกลางแฟน ๆ
และชาวเน็ตต่างเข้ามาให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ พี่นกสวยสดใสมากกกค่ะคุณแม่ , พี่นกสวยมากกก ดูเด็กขึ้นเลยค่า , หน้าอ่อนชัดเจนค่ะ , สวยเกินต้าน
เด็กลงมาก ๆ แถมสวยขึ้นค่ะ , เหมือนสมัยสาว ๆ เลยค่ะ ไม่เหมือนทำศัลยกรรมเลย เยี่ยมมากเลย หมอไทยเก่งสุด ๆ

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWRrwDk.md.jpeg
dWRrtwl.md.jpeg
dWRr1Jv.md.jpeg
dWRrZhE.md.jpeg
dWRrcEN.md.jpeg
dWRrgVV.md.jpeg
dWRrRYQ.md.jpeg
dWRrxRS.md.jpeg
dWRrQun.md.jpeg

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *