โซเชียลแตก เปิดหน้าหนุ่ม ‘ต่ายชุติมา’ ถ่ายรูปข้างกาย

หล่อสมคำร่ำลือ!
โซเชียลแตก เปิดหน้าหนุ่ม ‘ต่าย ชุติมา’ ถ่ายรูปข้างกายเที่ยวทะเล

เล่นเอาชาวเน็ตและแฟนคลับฮือฮากันกลางดึกเลยทีเดียว เมื่อล่าสุด (28 สิงหาคม 2566) ต่ายชุติมา ได้ออกมาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรม
แต่กลับมีหนุ่มปริศนาที่สาวต่ายนั่งพิงหลังติดมาด้วย จนหลายคนต่างพากันเข้าไปสอบถามว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใคร

ต่อมาก็มีชาวเน็ตแห่กันไปเปิดวาร์ปว่าหนุ่มในรูปนั้นน่าจะเป็น เบนซ์ อัทธ์ธนิน หรือ เบนซ์อเลิ๊ต (ชื่อเดิม เบนซ์ ณัฐพงศ์) นักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ ทฤษฎีจีบเธอ
เพราะลงรูปสถานที่คล้ายคลึงกัน และยังลงรูปที่มีฟิลเตอร์คล้ายกัน แถมสาว ต่ายชุติมา ยังไปกดไลก์รูปของอีกฝ่ายด้วย ทำให้โยงไปถึงข่าวที่ สาวต่าย
เคยออกมาบอกว่ามีคนคุยแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้อง แถม มดดำ คชาภา ที่เห็นรูปแล้วก็การันตีว่างานดีเว่อร์ เล่นเอาชาวเน็ตและแฟน ๆ ต่างพากันบอกว่า หล่อของดีจริง

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก็ มี ช า ว เ น็ ต อี ก ด้ า น เ ข้ า ม า โ ต้ ว่ า  จ ริ ง  ๆ ห า ก เ ลื่ อ น ไ ป อี ก ภ า พก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มที่นั่งข้าง ๆ กับสาว ต่ายชุติมา
น่ า จ ะ เ ป็ น เ พื่ อ น ข อ ง เ จ้ า ตั ว ม า ก ก ว่ า แ ถ ม น่ า จ ะ เ ป็ น เ พื่ อ น ส า ว บ า ง ร า ย ก็ ว่ า น่ า จ ะ เ ป็ น ส า ว ห ล่ อ ไ ม่ น่ า ใ ช่ ค น ที่ ช า ว เ น็ ต เ ปิ ด ว า ร์ ป กั น แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด
ส่ ว น ค น ใ น รู ป จ  ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ส า ว ต่ า ย อ ย่ า ง  ไ ร ค ง ต้ อ ง ร อ ฟั ง จ า ก ป า ก เ จ้ า ตั ว กั น แ ล้ ว ล่ ะ ค่  ะ

dWUilwa.jpeg
dWUibMf.jpeg
dWUioDq.jpeg
dWUiDLz.jpeg

dWUixh1.jpeg
dWUiOub.jpeg
dWUiQ5y.jpeg

dWUiUVD.jpeg
dWUi5Y9.jpeg
dWUiEiJ.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *