เจ้าของปังชาร่ำไห้กลางรายการ ไหว้ขอโทษขอรับผิดเพียงคนเดียว

เจ้าของปังชาร่ำไห้กลางรายการ ไหว้ขอโทษขอรับผิดเพียงคนเดียว

รายการโหนกระแสวันนี้ พูดคุยกรณี ดราม่า “ปังชา” โดยได้ เ ชิ ญ เ จ้า ข อ ง ร้ า น ชา  ร้านอาหารของ
หวานหลายร้าน ที่ได้รับโนติสจากร้าน “ลูกไก่ทอง” กรณีใช้ชื่อ ปังชา ที่ทางลูกไก่ทองไปจดลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า บางร้านถูกเรียกค่าเสียหาย 102 ล้าน บางร้านถูกเอาผิดฐานใช้ภ าชนะคล้ายกับที่ทางร้านไปจดลิขสิทธิ์

โดยในรายการได้มีการเคลียร์ในหลากหลายประเด็นกฎหมาย จนได้ข้อสรุปแ ล้ วว่า เ ค รื่ อ ง ห ม าย ก า ร ค้ า
ไ ม่สามารถแยกบางส่วน บางตอน ไปสงวนสิทธิ์ได้ ทา ง ลู ก ไ ก่ ท อ งจ ด เ ค รื่ อ งห ม า ยการค้า เป็นโลโก้ทั้งหมด
มีคำว่าปังชา มีโลโก้ตัว G ซึ่งเวลาจะบังคับต้องเอาไปทั้งอัน แยกส่วนไม่ได้ ดังนั้นคำว่า “ปังชา” และ
“Pang Cha” ก็ไม่สามาร ถ ห้ า ม ใค  ร ใ ช้ ไ ด้ ช่ว ง ท้ า ย ข อ ง ร า ย ก  าร คุณแก้ม เจ้าของร้านลูกไก่ทอง
ที่ตอนแรกบอกว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล ได้มาร่วมในรายการ และได้เดินเข้ามากล่าวขอโทษกั บ ทุ กคนที่มาร่วมรายการ
โดยบอกว่า”ตรงๆ จากใจเลยนะคะทุกท่าน ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พ่อขุนเม็งราย หลวงปู่ทวด วัดห้วยปลากั้ง
องค์พระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม พี่ ไ ม่ ไ ด้ โก ห ก ไม่ ไ ด้ เ ฟ ค พี่ข อ อ โ ห สิก ร ร ม ขอโทษ

พี่ขอขมาต่อน้องๆ ที่อยู่ที่นี่ ทั้งทางใต้ สงขลา หาก ค ว า ม ผิ ด พล  าด ที่ พี่ ทำ ด้วยความตั้งใจสร้างแบรนด์
เพื่อประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียว แล้วมันทำให้น้องๆ มี ค ว า ม ทุ ก ข์  ทำ ให้ พี่ มี ค ว า ม ทุ ก ข์
พี่ขอรับผิดเพียงคนเดียว สิ่งที่พี่ทำทั้งหมด ไม่ได้มีความตั้งใจจะทำร้ายคนรวยหรือคนจน พี่ทำธุรกิจมาจากเงินแค่ 8,000 บาท”

คุณแก้ม ร้องไห้กลางรายการ กล่าวถึงความพยา ย า ม ใ น ก า ร ส ร้างแบรนด์ของตัวเอง ยืนยันว่า ถ้ วย ท อ ง เ ห ลือง
ที่ไปจดลิขสิทธิ์ มันมาจากภูมิปัญญา มาจากการคิดค้น ด้วยความคิดของตัวเอง เราเ สี ย ใ จ ที่ สุ ด ที่ต  อน นี้ มั น
ไปอยู่ในมือของต่างชาติ ส่วนประเด็นเรื่องการลอกเลียนแบบลายผู้หญิงไทย ที่ดูเทียบเคียงแล้วคล้ายกับภาพ
โปรโมตของสุรายี่ห้อดัง คุณแก้มชี้แจงว่า ภาพวาดเป็น ภ า พ ที่ ไ ปจ้ า ง บ ริ ษั ท ม าว า ด โดยใช้ภาพของตัวคุณแก้ม
เองเป็นต้นแบบ ซึ่งคุณแก้มไปใส่ชุดไทยถ่ายแบบ มีคลิปทั้งหมด ซึ่งในตอนที่บรีฟทางบริษัท ได้บอกว่าเรา
ชอบศิลป ะ แ บ บ ไ ท ยๆ ชอบแ นว ท า ง ค ล้ า ย ๆ กั บ รีเจนซี่ แต่ไม่ได้มีเจ ต น า จ ะ ล อ ก เ ลี ย น แ บ บใ ค ร

ข่าวกระแสทั่วไป ข่าวบันเทิงดารา ข่าวลูกดารา

dWqLJgq.jpeg
dWqLeF8.jpeg
dWqLLCz.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *