ชีวิตล่าสุด ‘วิน ธาวิน’ อดีตพระเอก ไร้คนจ้างหลัง ยอมลาวงการ ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดา

ยังจำกันได้มั้ย! อดีตพระเอก วิน ธาวิน น้องนาวิน ต้าร์ หายหน้าจากวงการ ทำตามความฝันหายหน้าหายตาไปนาน สำหรับอดีตพระเอก วิน ธาวิน เยาวพลกุล
น้องชายสุดหล่อของ นาวิน ต้าร์ เยาวพลกุล โดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงหลายเรื่องในช่อง 7 ซึ่งเป็นพระเอกคู่ขวัญกับสาว ขวัญ อุษามณีสำหรับอดีตพระเอก

วิน ธาวิน แจ้งเกิดจากละครเรื่อง พลิกดินสู่ดาว แต่ตอนนี้ห่างหายหน้าไปจากวงการบันเทิงถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถและฝากผลงานเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมไว้มากมาย
สำหรับ วิน ธาวิน เยาวพลกุล น้องชายสุดหล่อของ นาวิน ต้าร์ เยาวพลกุล แม้ในตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากจอแก้วแต่ความหล่อของวิน ก็ไม่มีลดละ
แถมอดีตยังเป็นคู่จิ้นกับสาวขวัญ อุษามณี อีกด้วย ผลงานเรื่องสุดท้ายที่ฝากไว้คือเรื่องเรือนพะยอมก่อนจะหายหน้าจากวงการบันเทิงไปล่าสุดเขาได้มาเปิดใจในรายการแฉ ถึงวินาทีตัดสินใจผันตัวเองไปเป็นพนักงานด้านวิศวกรรม ว่า

ผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะ ถ้าเราน้อยใจ ผมว่าผมอยู่ไม่ได้ ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะ มันอยู่กับตัวเรา ถ้าเราไม่มีคนดูละคร ช่อ ง เ ข า ก็ไ ม่ ไ ห้ ล ะ ค ร เ ร า มั น ขึ้ น กั บ ว่ า เ ร า คิ ด อ ย่ า ง ไ ง
สัญญาหมดปี 2563 น่าจะแก่แล้ว ไม่มีคนดูเราแล้ว เวลา ที่ ผ่ าน ม า ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ข ว น ขว า ย แ ต่ โอ ก า ส เ ข้ า ม า สิ่ ง ที่ เ ร า ต้ อ ง กา ร ที่ สุด บ า ง ที มั น ม า ใ น ช่ ว ง เ วล า ที่ เ ร า ไม่
ต้ อง ก า ร เราต้องพร้อมที่จ ะ เ ผ ชิ ญ กั บ มั น เ มื่ อ มั น เ ข้ า ม า ล่ า สุ ด ห นุ่ ม วิ น ใ น ตอ น นี้ ไ ด้ ผั น ตั ว ม า เ ป็ น พ นั ก ง า น ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม ที่ โ ร ง ง า น เก ลือ ป รุ ง ทิ พ ย์ ที่ จ .น ค ร รา ช สี ม า โ ด ย ย้ าย จ าก ก รุ งเ ท พ ฯ ม า อ ยู่ ที่ นี่ เ ล ย แ ล ะ เวลาว่าง ก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ำด้วย

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWq2Fj8.md.jpeg
dWq2IvR.md.jpeg
dWqCWB0.md.jpeg
dWqCdUu.md.jpeg
dWqC08Z.md.jpeg
dWqCS0I.md.jpeg
dWqCYcP.md.jpeg
dWqCz2t.md.jpeg
dWqC4ye.md.jpeg
dWqCBTl.jpeg
dWqCflk.jpeg
dWqChvv.md.jpeg
dWqC3BE.md.webp
dWqC9qN.md.webp
dWqCT8V.md.webp
dWqCw7Q.md.webp
dWqC1gS.md.webp
dWqCK2n.md.jpeg
dWqCZFg.md.jpeg
dWqCgtW.md.jpeg
dWqCil2.md.webp

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *