‘เเอฟ ทักษอร’ เปิดภาพหนุ่มหล่อข้างกาย เพิ่งรู้เดินด้วยกัน 3 ปี เเล้ว

‘เเอฟ ทักษอร’ เปิดภาพหนุ่มหล่อข้างกาย เพิ่งรู้เดินด้วยกัน 3 ปี เเล้ว

เป็นพระเอกคู่จิ้น ต่างวัยเเม้ว่ าละครจะจ บลงไปนานเ เล้ว เ เต่ ก ระ เเสจิ้นไม่หยุด ล่าสุด เเอฟ ทักษอร
ได้ออกมาโ พสต์ภาพคู่กับ ต่อ ธนภพ หลังจา ก ที่  ทั้ง คู่ ได้เจอกัน ที่งานBeauty Gems เมื่อช่วง
เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาโดยโพสต์ นี้เเอฟได้ เขียนเเคปชั่นว่า . . ลงช้ามากก แ ต่ อ ย า ก ล งเ ก็  บ ไ ว้
Beauty Gems กับคุ ณธณภพ เดิน ด้ วย กั น ปี ที่ 3 แล้วค่ะ @thanapob_lee @beautygems_official @1_suriyon @dackdevil
หลังจากนั้นต่อไ ด้เข้ามาคอมเม นต์เเซว่า 5555ลงเก็บไว้ หรือ พึ่ง นึ ก ได้น้าาาา โพสต์ นี้เรียก
ย อด กด ไ ค์ จ า ก เ เ ฟ นๆ ไ ด้ เ พี ย บ

อีก ทั้งก่อ นหน้านี้ หากย้อน กลับไปในปี 64 พระเอกหนุ่มรุ่นน้อง “ต่อ ธนภพ” ได้ อ อ กม า เปิ ดใจ
เค ลียร์ ชั ด ถึง ค วา ม สั ม พัน ธ์ กั บ นางเอกรุ่นพี่ “แอฟ ทักษอร” หลัง ถู ก โ ยง พ า ดพิ งอัก ษ รย่ อ
ว่าเป็นห นุ่มคนใหม่ที่กำลังซุ่บ คบกันอยู่ เป็นที่เรี ยบร้อย แล้ว หลังจากตอ น นั้ น ที่ถู ก โ ย งพ า ด พิ ง
จน ก ล าย เ ป็น ก ร ะ แ สข่ า วลือใหญ่โต “ต่อ ธนภพ” ก็ไม่รอช้าถือโอก าสออกมาเปิดใ ให้สัมภาษณ์
ซึ่ งหนุ่ม “ต่อ ธนภพ” ก็ ยื น ยั น ถึ ง คว าม สั ม พัน ธ์ กับ “แอฟ ทักษอร” ว่า “เชื่อว่าแฟนๆ
ทุ กคนรู้อยู่ แล้ว ผมไม่ใช่ห นุ่มค นนั้น แต่บ อกได้ว่า พี่แอฟ เป็น พี่ สา ว ที่น่ า รั ก สำหรั บ ผม ม าก
และ คอยซัพพ อ ร์ ตผมทุกอย่าง และ ผมจ ะเป็นน้อง ชายที่พร้อมซั พ พ อ ร์ต ที่ เข า เ หมื อ นกั น
ส่วนเ รื่องส่วนตัว ถ้า พี่แอฟ อยา กบอก ก็คงบอ กเอง เร า ก็ ใ ห้เ กี ยร ติ เ ข า แค่อยากบอกว่าเรา
พร้อ มยินดี กับทุก ก้าว ที่พี่เขาจะก้ าวขึ้นไป ถือโอ กาสยินดีล่วงหน้า ถ้ า มั นจ ะ เ ป็ นข่ า ว ดี ขอ ง  พี่แอฟ”

ข่าวดาราบันเทิง ข่าวกระแสวันนี้ ข่าวลูกดาราขวัญใจคนไทย

dWEDX1e.jpeg
dWEDaAl.jpeg
dWEDpek.jpeg
dWEDLaN.jpeg
dWEDmzV.jpeg
dWEDFnS.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *