‘ทิม พิธา’ หลุดชื่อ ‘แอฟ’ ท่าทีเห็นชัดมีพิรุธเต็มๆ

เรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลย สำหรับ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่คนสวย
“แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” แม้จะออกมาบอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่ก็ไม่พ้นกระแสจับจิ้น อยากให้เลื่อนขั้นจากคู่จิ้นเป็น

คู่จริงล่าสุดทางด้าน “ทิม พิธา” ได้รับแอปเปิ้ลเป็นของฝากที่มีประชาชนนำมาให้ ก่อนที่เจ้าตัวจะชูขึ้นมาพร้อมกล่าวว่า ”…แอปเปิ้ลครับผม แอฟ เฮ้ย
อะไรเนี่ย แอปเปิ้ลเฉยๆนะครับ ไม่มีนัยยะอะไรใดๆนะครับ นี่พรรคส้ม ใส่เสื้อส้มมา ให้แอปเปิ้ลมา หมายความว่ายังไง ก็บอกว่าโสดสนิท ศิษย์ส่ายหน้า
ปัดโธ่ พร้อมกับยิ้มกรุ้มกริ่ม…”ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบ เห็น เ เ อ ฟเ ปิ้ ล ยั ง ส ะ ดุ้ ง . . . . ปก ติ ไ ม่ เ ค ยก ลัว ใ ครพร้อมบวกหมด,
พอพูดว่า แอป สะดุ้งสุดตัวเลย สงสัยจะเผลอตัว นึกว่าคุยกับแอฟอยู่, เล่นตัวเองตลอด ยังไม่มีใครแซวไรเลย คริคริ, พิรุธค่ะ
มองจากดาวอังคารก็พิรุธ, พ่อใจเย็นๆ 55555 ยังไม่มีใครสงสัยอะไรพ่อเลย พ่อเนี้ยพิรุธ 55555

ก่อน ห น้ า นี้ ก ล าย เ ป็ น ห นุ่ ม ฮ อ ตที่ เ นื้ อ ห อ ม ไ ม่ แ พ้พ ร ะเ อ ก ชื่ อ ดั ง สำ ห รั บ ทิ ม พิ ธ า ลิ้ ม เ จ ริ ญ รั ต น์ หั วห น้ า พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ที่ ต อ น นี้แ ฟ น ๆ ต่ า ง จั บ คู่ ใ ห้ ล ง เ อ ย กั บ น า ง เ อ ก ส า ว แอ ฟ ทั ก ษ อ ร ภั ก ดิ์สุ ข เจริญ

และทิมเพิ่งรีโพสต์อินสตาแกรมภาพทิมกำลังร้องเพลง คืนนี้ขอหอม ของ โป้ โยคีเพลย์บอย และแปะภาพ แอฟ ทักษอร ไว้ในภาพด้วย อีกทั้งยังรีโพสต์สตอรี่เป็นคลิปตอนที่ร้องเพลงดังกล่าวในท่อน “แล้วใครเลยจะรู้…”

ล่าสุด ทิม พิธา ได้มาออกรายการ คนดังนั่งเคลียร์ และได้ตอบถึงเรื่องสถานะหัวใจของตัวเองในตอนนี้ว่า

ขึ้นแท่นผู้ชายฮอต หัวใจยังว่างไหม? “หัวใจยังอยู่ที่ประชาชน และลูกสาวเป็นหลักครับ มีสมาธิทำงานการเมือง แก้ไขปัญหา และดูแลลูกเป็นหลัก คงจะมีสมาธิอยู่ในหัวใจแค่สองอย่าง”
ถามถึงข่าวกับนางเอกดัง?

“ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดครับ เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เมื่อวานมือลั่น เป็นอุบัติเหตุ เดินทางอยู่แล้วกำลังเล่นอินสตาแกรมกับพี่น้องประชาชนอยู่ มีคนมาบอกว่าช่วยรีสตอรี่หน่อยได้ไหมแล้วจะตั้งใจเรียน ตั้งใจดูแลสุขภาพ ผมว่างๆ อยู่เลยนึกสนุก ก็เล่นไป รีไปเป็นร้อยๆ คน ก็ไม่มีเจตนาอะไรมากไปกว่านั้น ก็ต้องขอโทษคุณแอฟด้วย ทำให้เกิดความเข้าใจผิด แล้วก็ข อ โ ทษ พี่ น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น ด้ ว ย ก็เ ป็ น เ พื่อ น ที่ ดี ต่ อ กั น มื อ ลั่ น ค รั บ ”

คนสงสัยเป็นรักครั้งใหม่ของพิธา?

“ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน”

และเมื่อถูก ถ า ม ว่า ใ ห้ เ ลื อ ก ร ะห ว่ า ง แ อ ฟ ทั กษ อ ร กั บ น้ อ ง บั น นี่ ก ร ะ ต่า ย แ ส น ส ว ย เลื อ ก อ ะ ไ ร ทิ ม พิ ธ า ต อ บ ว่ า “ พิ พิ ม ค รั บ ต อ บ ง่ า ยสุ ด เ ล ย”

ข่าวกระแส  ข่าวทั่วไป  ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์
dWbTkBy.md.webp
dWbTfG1.md.webp
dWbT3qD.md.webp
dWbT9H9.md.webp
dWbTt7J.md.webp

About Areeya Truststore Columnist

View all posts by Areeya Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *