มิย่าพิชชา กวาดรางวัล ‘พีท ทองเจือ’ คนเป็นพ่อภูมิใจหนักมาก

เอาดีด้านแข่งรถเต็มตัว!
‘มิย่า ทองเจือ’ กวาดรางวัล ‘พีท ทองเจือ’ คนเป็นพ่อภูมิใจหนักมาก

เรียกว่าเดินตามรอยเท้าคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงไปแล้ว สำหรับ มิย่าพิชชา ทองเจือ
ลูกสาวคนกลางของพ่อพีท ทองเจือ พระเอกรูปหล่อของประเทศไทยนั่นเอง โดยตอนนี้น้องได้เปิดตัวกลายเป็นนักร้องเป็นที่เรียบร้อย

สาวน้อยมากพรสวรรค์ที่เกิดมาเพื่อฉายแสง มิย่าพิชชา สาวน้อยคนนี้เก่งเรื่องการเต้น มีความฝันอยากเป็นนักบัลเล่ต์ จึงเน้นที่การเรียนเต้นเป็นหลัก
ผสมผสานกับความชื่นชอบศิลปินเกาหลีเป็นทุน จึงทำให้มีลีลาการเต้นที่หลากหลาย และเธอยังมีความสามารถในด้านการเดินแบบ

โดยได้การสอนจาก ลูกหมี รัศมี นางแบบซูเปอร์โมเดลแถวหน้าในประเทศไทยคอยเป็นคุณครูคอยสอนเรื่องการเดินแบบให้อีกด้วย
โดยพ่อพีทได้เห็นถึงความสามารถของน้องมิย่า เลยเปิดค่ายเพลงให้กับน้อง ชื่อค่าย Lil’ Brat Records
ค่ายที่พ่อพีท-แม่เจ็ง ทุ่มทุนสร้างขึ้นเพื่อส่งลูกสาวได้ทำตามฝันเลยด้วย บอกเลยว่าครอบครัวสนับสนุน และน้องก็มีความสามารถแบบนี้ อนาคตไกลแน่นอน

น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี ช า ว เน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงภาพ มิย่าพิชชา ถ่ายมิวสิกวิดีโอ แต่มีชอตหนึ่งที่มีภาพเหมือนขับรถอยู่บนถนน
ซึ่ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ผู้ ที่ จ ะ ข อ  มี ใ บ ขั บ ขี่ ร ถ ย น ต์ ส่ ว น บุ ค ค ล  (ชั่ ว ค ร า ว) ไ ด้ ต้ อ ง อ า ยุ   1 8   ปึ ขึ้ น ไป
แ ล ะ มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น   2 ปี ทำ ใ ห้ ช า ว เ น็ ต เ กิ ด ค ว า ม ส ง สั ย ว่ า ค น ใ น ภ า พ ที่ ขั บ ร ถ อ ยู่ ใ ช่ น้ อ ง มิ ย่ า ห รื อ เ ป ล่ า แ ล ะ ถ่ า ย เ อ็ ม วี ขั บ ร ถ แ บ บ นี้ ไ ด้ เ ล ย เ ห ร อ   ฯล ฯ

dWjHyTE.jpeg
dWjHIvV.jpeg

dWjVdqS.jpeg
dWjV08n.jpeg

dWjVS7g.jpeg
dWjHFlN.jpeg

dWjVWBQ.jpeg
dWjVz22.jpeg

dWjVBTy.jpeg
dWjVflD.jpeg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *