เปิดภาพล่าสุด ‘หมาก-คิมเบอร์ลี’ ควงแขนบินลัดฟ้าแต่งงานที่อิตาลี

เปิดภาพล่าสุด ‘หมาก-คิมเบอร์ลี’ ควงแขนบินลัดฟ้าแต่งงานที่อิตาลี

หลังจากที่ทั้งคู่ได้จัดงานแบบพิธีล้านนาไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิง ห า ค มที่  ผ่า  น ม า ล่าสุดเมื่อวานนี้ (10 ก.ย.)
ทั้งคู่ได้จับมือเหินฟ้าสู่ประเทศอิตาลี เพื่อเตรียมจัดงานแต่ ง กั น เ ป็ น  ที่ เ รี ยบ ร้ อ ย แ ล้ ว โดยทั้งหมากและคิมก็ได้
โพสต์ภาพแชร์โมเมนต์บนเครื่องบิน ที่สายการบินแอร์มิเรตไ ด้ จั ด เ ซ อร์ ไ พ ร ส์ ใ ห้ ทั้ ง คู่   ระหว่างที่เดินทางไป
จัดงานแต่งที่อิตาลีให้ได้เห็นกันด้วยคิมโพสต์ภาพค ว า ม ส วี ต กั บ ว่ า ที่ เ จ้ า บ่ า  วบนเครื่อง พร้อมเขียนข้อความว่า
“And our wedding week starts now!!! (สัปดาห์งานแต่งงานของเรา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!)
WeeHehehehe @mark_prin Thank you @emirates for this special surprise”

ขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหมาก ก็ได้โพสต์ภา พ โ ม เ ม น ต์ เ ดี ย ว กั บว่ า ที่ เ จ้ า ส า ว พร้อมเขียนข้อความว่า
“สู่จุดหมาย กำลังจะเริ่มต้น” และได้โพสต์คลิปการเดินทางตั้งแต่ขึ้ น เ ค รื่ อ ง ที่ สุว ร ร ณ ภู  มิ พร้อมเขียน
ข้อความว่า “Let’s go get married”เพื่อนดาราและแฟ น ค ลั บ ต่ า ง เ ข้ า มา  ค อ ม เ มน ต์ อวยพรทั้งคู่
ให้เดินทางปลอดภัย และบอก ว่ า ร อ ช ม ภ า พ งานแต่งกันรัวๆ ขณะที่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว อย่าง
‘ณเดชน์ – ญาญ่า’ ก็ได้ออกเดินทางบิ น ต า ม ไ ป ที่ อิ ต า ลี แ ล้ ว ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น

อีกทั้งสาว โบว์ ได้เดินทางไปล่วงหน้าเพื่อท่องเที่ยวในอิตาลีก่อน ซึ่งเจ้าตัวก็เช็ ค อิ น ที่ เ มื อ งแ ฟ ชั น อ ย่ า ง
มิลาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเดินทางต่อไปยังที่จัดงานในภายหลัง เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นตาม
และรอชมภาพคว า ม ป ร ะทับใจงานแต่งงานของ “หมาก  คิม” กันเพียบทีเดียว
โดยก่อนหน้านี้ หมากคิมพากันไปดูสถานที่จัด ง า น แ ต่ ง ง า น ริ ม ท ะเลสาบชื่อดัง เลค โคโม่ สถานที่
จัดงานแต่งงานในฝันของหลายๆคน พร้อ ม กั บ เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อม ขั้ น สุด เรียกได้ว่าก่อนจะถึงวันงาน
ก็ดูรูปสวีตของทั้งคู่แก้ขัดไปก่อน เพ ร า ะ ล ะ มุ น ช ว น ฝัน ไ ม่ แ พ้ กั น ที เ ดี ยว

dWCwR30.jpeg
dWCwQaZ.jpeg
dWCwqzI.jpeg
dWCw5xP.jpeg
dWCwEnt.jpeg
dWCwjKl.jpeg
dWCwA3E.jpeg
dWCwsaV.jpeg

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *